Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research
ISSN 1897-2276

Redaktor Naczelny -

dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Redaktor tematyczny

Dr n.med. Justyna Glik

Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie, Poland

 

Komitet Naukowy działu Burn Rehabilitation:

dr n. med. Mariusz Nowak

Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie, Poland


dr hab. n. med. Marek Kawecki

Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie, Poland

 

dr n. med. Justyna Glik

Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie, Poland

 


Rada Naukowa JOTSRR:

Prof. dr hab. n.med. Joseph Schatzker
AO/ASIF Foundation, Toronto, Ontario, Canada

Prof. dr hab. n.med. Hans Heino Kuester
Director Orthopedic Department Sankt-Elisabeth-Hospital, GUETERSLOH – Germany

Prof. dr hab. n.med.Georgiy Gayko
Institute of traumatology and orthopedics AMS of Ukraine

Prof. Patrick J. Prendegrast BA, BAI, PhD
Director of the Trinity Centre for Bioengineering (TCBE) Dean of Graduate Studies, University of Dublin Professor, Mechanical and Manufacturing Engineering, Ireland

Prof. Jos Vander Sloten
Katholieke Universiteit Leuven. Division of Biomechanics and Engineering Design. Celestijnenlaan 200 A. 3001 Heverlee, Belgium

Prof. Luca Cristofolini
c/o Laboratorio di Tecnologia Medica, Istituti Ortopedici Rizzoli, 40136 – Bologna University BOLOGNA, Italy

Prof. dr hab. med. Nicolai Korz
Institute of Spine and Joint Pathology, AMS of Ukraine, Ukraine

Dr hab. med. Andriy Kalashnikov
Institute of Traumatology and Orthopedics AMS of Ukraine, Ukraine

Odeda Benin-Goren RN, LEN, PhD
Director - Center for Ressuscitation and Emergency Medicine Education, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Izrael

Pinchas Halperin MD
Chair of Emergency Department, Tel Aviv Medical Center, Izrael
Br> Yoramm Ben Yehuda MD
Director Pediatric Emergency Depratment. Hadassa Ein Kenem Medical Center Jerusallem, Izrael

Prof. dr Arsen Gudyma
Head Department of Disaster and Military Medicine, Tarnopol Medical University, Ukraine

Prof. dr hab. n.med. Wojciech Marczyński
Klinika Traumatologii i Ortopedii Centralnego Szpitala Klinicznego MON, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Mazurkiewicz
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n.med. Wojciech Pluskiewicz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zabrze, Poland

Prof. dr hab. n.med. Edward Czerwiński
Klinika Ortopedii Collegium Medicum UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Wall
Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Wrocław, Poland

Prof. dr hab. n.med. Marek Synder
Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n.med. Bogusław Frańczuk
Klinika Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego CM, UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n.med. Jarosław Deszczyński
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, AM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n.med. Sławomir Snela
Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów, Poland

Prof. dr hab. n.med. Stanisław Mazurkiewicz
Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Gusta
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii, Pomorska AM, Szczecin, Poland

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Górecki
Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n.med. Marek Napiontek
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n.med. Mirosław Jabłoński
Katedra Ortopedii i Rehabilitacji, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n.med. Daniel Zarzycki
Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Collegium Medicum, UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n.med. Tadeusz Niedźwiedzki
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu CM, UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n.med.Krystian Żołyński
Klinika Ortopedii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. WAM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Dudkiewicz
I Katedra Ortopedii i Traumatologii, UM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n.med. Jacek Kruczyński
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, CM UMK, Bydgoszcz Poland

Prof. dr hab. n.med. Kaziemierz Rąpała
Klinika Ortopedii, CMKP, Warszawa, Poland

Dr hab. n.med. Szymon Dragan
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, AM, Wrocław, Poland

Dr hab. n.med. Paweł Małdyk
Klinika Reumoortopedii, Instytut Reumatologiczny, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wrocław, Poland

Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak
Centrum Inżynierii Biomedycznej, Gliwice, Poland

Dr hab. med. Jarosław Czubak
Klinika Ortopedii, CMKP, Otwock, Poland

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Otwock, Poland

Prof. nadz. dr n. med. Jarosław Fabiś
Oddział Kliniczny Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, Poland

Prof. dr hab.n.med. Jan Skowroński
Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Białystok, Poland

Dr hab. med. Marek Jóźwiak
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Akademii, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Słowiński
Klinika Chirurgii Urazowej Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Inż. Stanisław Błażewicz
Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki Specjalnej, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Inż. Anna Ślosarczyk
Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Specjalnych, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Inż. Monika Gierzyńska-Dolna
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Technicznych, Częstochowa, Poland

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł,
Akademia Medyczna, Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawa, Poland

Dr hab. med. Leszek Brongel
II Katedra Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. med. Jerzy Karski
Katedra Chirurgii Urazowej, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. med. Jerzy Lasek
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej, AM, Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski
Klinika Ortopedii CSKWIM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Henryk Majchrzak
Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Poland

Prof. dr hab. med. Roman Rutowski
Katedra Chirurgii Urazowej, AM, Wrocław, Poland

Dr hab. n. med. prof. nadz. Zbigniew Śliwiński
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Dział Rehabilitacji Leczniczej; Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Poland

Dr hab. n. med. prof. nadz. Jan Szczegielniak
Politechnika Opolska, Opole, Poland

Dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski
Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii i Traumatologii, Polskie Towarzystwo Kręgosłupowe, Poznań, Poland

 

Yoram Ben Yehuda MD

Director Pediatric Emergency Depratment. Hadassah Ein

Kenem Medical Center Jerusallem, Israel

 

 

Sergeev Sergey Wasilievicz, M.D., Ph. D.,

ECSTO, European Clinic of Sports Traumatology and Orthopaedics,

Moskwa, Rosja

 

Doc. dr hab. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej   Instytut Matki i Dziecka , Warszawa

 

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

Kierownik Zakładu Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Zakład Diagnostyki Obrazowej, Łódź

 

Doc. dr hab. n. med. Barbara Bobek – Billewicz

Zakład Radiodiagnostyki Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie

Instytut w Gliwicach

 

Prof. dr hab.  n. med. Andrzej Drop

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, I Zakład Radiologii Lekarskiej Lublin

 

Dr hab. n. med. Waldemar Hładki

Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych UJ CM w Krakowie

 

Dr hab.  n. med. Marek Kawecki

Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie

 

Prof. ŚUM dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej  i Radiodiagnostyki ŚUM

SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1, Zabrze

 

Prof. dr hab. n. med. Robert Jerzy Ładny

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UM, Białystok

 

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 

Dr hab. med. Marek Sąsiadek

Katedra i Zakład Diagnostyki Obrazowej AM, Wrocław

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Zakład Diagnostyki Obrazowej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa