Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Regulamin Wydawniczy JOTSRR

The Journal of Orthopaedics, Trauma Surgery and Related Research  jest oficjalnym, recenzowanym czasopismem medycznym:

· Sekcji Osteosyntezy,

· Sekcji Ortopedii Onkologicznej,

· Sekcji Reumoortopedii,

· Sekcji Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej i Stawów,

· Sekcji Diagnostyki Chorób Narządów Ruchu

· Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii rekomendowane przez:· Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne· Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa publikującym oryginalne prace naukowe (doświadczalne,kliniczne, laboratoryjne), poglądowe i kazuistyczne (opis przypadku) z dziedziny ortopedii, rehabilitacji, traumatologii oraz medycyny sportowej, fizjoterapii i medycyny ratunkowej. Ponadto publikuje listy do Redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, a także komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.

 

Szczegółowe informacje dla Autorów i Recenzentów - pobierz *pdf.