Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

3/2013

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Artykuł: Effect of TENS application on pain intensity and release of endogenous opioids in patients with low back pain

Autor: Marta Barłowska-Trybulec, Tomasz Adamczyk, Filip Georgiew, Jolanta Jaworek

Slowa kluczowe: bóle dolnego odcinka kręgosłupa, endogenne opiaty, TENS, low back pain, endogenous opioids, TENS

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 353 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Artykuł: The incidence of hypermobility syndrome in girls aged 16-18

Autor: Berwecki Arkadiusz, Ridan Tomasz, Berwecka Małgorzata, Spannbauer Anna, Zdybel Katarzyna

Slowa kluczowe: hipermobilność stawów, skala Beighton, skala Bulbeny

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 324 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Artykuł: Wyniki leczenia złamań końca dalszego kości promieniowej w zależności od zastosowanej stabilizacji wewnętrznej

Autor: Agnieszka Góra, Łukasz Niedźwiedzki, Alicja Jurecka, Małgorzata Międzybłocka, Tadeusz Gaździk, Tadeusz Niedźwiedzki

Slowa kluczowe: złamanie końca dalszego kości promieniowej, wyniki leczenia operacyjnego;płytki dłoniowe nieblokowane, płytki dłoniowe blokowane, distal radius fractures, operative treatment outcomes, volar locking plates; volar non-locking plates

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 293 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Artykuł: Assessment of the influence of the results of orthopedic examination on the quality of life in people undergoing reconstruction of the anterior cruciate ligament of a knee and post-surgery rehabilitation

Autor: Anna Jarosz, Wojciech Dubaj, Waldemar Hładki, Stanisław Mariusz Kruk

Slowa kluczowe: więzadła kolana, jakość życia, więzadło krzyżowe przednie stawu kolanowego, badanie kliniczne. Knee ligaments, quality of life, anterior cruciate ligemant, clinical examination

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 473 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Artykuł: Assessment of mobility and quality of life of patients with myelomeningocele

Autor: Magdalena Jaworek, Anna Kochmańska, Monika Brzostek, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Joanna Zyznawska

Slowa kluczowe: przepuklina oponowo-rdzeniowa, jakość życia, rehabilitacja, sprawność ruchowa, myelomeningocele, the quality of life, rehabilitation, motor activity

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 472 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Artykuł: Assessment of temporomandibular joint dysfunctions and the position of pelvis

Autor: Kulesa-Mrowiecka M., Sycz P., Zyznawska J., Jaworek M., Mańko G., Brzostek M.

Slowa kluczowe: stawy skroniowo-żuchwowe, ustawienie miednicy, bruksizm, temporomandibular joints, pelvic symmetry, bruxism

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 245 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Artykuł: Improving physical performance in children with congenital clubfoot

Autor: Natalia Mykhaylova, Igor Grygus

Slowa kluczowe: sprawność fizyczna, wrodzona stopa końsko-szpotawa, dzieci, rehabilitacja, physical performance, congenital clubfoot, children, physical rehabilitation

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 261 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Artykuł: Jakość życia pacjentów po protezoplastyce stawu biodrowego protezą MAYO oraz kapoplastyce

Autor: Katarzyna Patejuk, Tadeusz Niedźwiedzki, Alicja Jurecka, Ewa Wodka-Natkaniec, Tadeusz Gaździk, Łukasz Niedźwiedzki, Maciej Stala

Slowa kluczowe: jakość życia, endoproteza przynasadowa Mayo, kapoplastyka, choroba zwyrodnieniowa, quality of life, short – stem prosthesis Mayo, hip resurfacing, osteoarthrosis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 560 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Artykuł: Ocena skuteczności kompleksowego postępowania w leczeniu uzdrowiskowym choroby dyskopatycznej lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Autor: Ewa Puszczałowska-Lizis, Iwona Zwiercan

Slowa kluczowe: dyskopatia, ruchomość kręgosłupa, skala NRS, discopathy, spine mobility, NRS scale

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 700 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Artykuł: Ocena jakości życia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w wyniku choroby zwyrodnieniowej, w oparciu o skale oceny jakości życia WHOQOL-BREF oraz Harris Hip Score

Autor: Tomasz Ridan, Arkadiusz Berwecki, Katarzyna Ogrodzka, Grażyna Guzy, Jakub Czepiel

Slowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, protezoplastyka stawu biodrowego, jakość życia, osteoarthritis, total hip arthroplasty, hip replacement, quality of life

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 804 KB