Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

4/2012

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2012

Artykuł: Wpływ alloplastyki stawu biodrowego na powrót do pracy pacjentów w wieku produkcyjnym z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Autor: Łukasz Kołodziej, Łukasz Fidor, Szymon Syroczyński, Andrzej Bohatyrewicz

Slowa kluczowe: całkowita alloplastyka stawu biodrowego, powrót do pracy, wiek produkcyjny, choroba zwyrodnieniowa

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 152 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2012

Artykuł: The importance of ulnar side approach in carpal tunnel syndrome surgical treatment – anatomic variations of the median nerve and surrounding structures

Autor: Ewa Mizia, Krzysztof Andrzej Tomaszewski, Grzegorz Goncerz, Paweł Depukat, Jerzy Walocha

Slowa kluczowe: nerw pośrodkowy, zmienności anatomiczne, gałąź ruchowa, kanał nadgarstka, tętnica pośrodkowa

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 523 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2012

Artykuł: Clinical evaluation of treatment results after internal transpedicular fixation in patients with idiopathic scoliosis of different severity

Autor: Yusif Lyatiphovich Zeynalov, Galina Viktorovna Diachkova

Slowa kluczowe: scoliosis, internal transpedicular fixation

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 269 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2012

Artykuł: Model obciążenia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Polsce

Autor: Przemysław Guła, Halina Kutaj-Wąsikowska, Marcin Kalinowski

Slowa kluczowe: Szpitalny Oddział ratunkowy, Napływ Pacjentów SOR, Przepływ Pacjentów SOR

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 311 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2012

Artykuł: Skojarzone zastosowanie zabiegów z zakresu fizykoterapii w rehabilitacji chorych po okrężnym oparzeniu stawu łokciowego, w materiale Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Autor: K. Materniak, J. Białożyt, A. Nowak-Wróżyna, M. Kawecki, J. Glik, M. Werner, M. Nowak

Slowa kluczowe: fizykoterapia, rehabilitacja kompleksowa, blizna pooparzeniowa, staw łokciowy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 312 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2012

Artykuł: Leczenie usprawniające najczęstszych powikłań choroby oparzeniowej

Autor: J. Białożyt, A. Nowak-Wróżyna, K. Materniak, M. Kawecki, J. Glik, M. Werner, M. Nowak

Slowa kluczowe: uraz oparzeniowy, amputacja, uraz zmiażdżeniowy, rehabilitacja

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 667 KB