Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

1/2007

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Artykuł: Zastosowanie elektrostymulacji w leczeniu złamań kości-doświadczenia własne

Autor: M.Drygalski, M.Bożek, T.Bielecki, T.Sz.Gaździk

Slowa kluczowe: zrost kostny, stymulacja elektryczna, stymulacja elektromagnetyczna, zaburzenia zrostu, union, electric stimulation, electromagnetic stimulation, bone healing disturbances

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 191 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Artykuł: Epidemiologia osteoporozy w województwie śląskim

Autor: B.Łącka-Gaździk, Z.Klosa, J.Wawrzyczek

Slowa kluczowe: osteoporoza, epidemiologia, województwo śląskie, osteoporosia, epidemiology, Silesia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1082 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Artykuł: Uwagi na temat patogenetycznej roli przykurczu mięśnia brzuchatego łydki w bólach przodostopia

Autor: Casimir Kowalski

Slowa kluczowe: matatarsalgia, przykurcz mięśnia brzuchatego, matatarsalgia, shortness of the gastrocnemius muscle

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Artykuł: The Weil Osteotomy in Metatarsalgia

Autor: Kuster Hans-Heino

Slowa kluczowe: metatarsalgia, weil osteotomy, metatarsalgia, weil osteotomy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 171 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Artykuł: Postępowanie fizjoterapeutyczne po operacji całkowitego zerwania ścięgna Achillesa

Autor: Andrzej Czamara

Slowa kluczowe: Fizjoterapia po operacji ścięgna Achillesa, rehabilitacja, Physiotherapy after operation of Achilles' tendon, Achilles, rehabilitation

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 784 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Artykuł: Ultrasonografia wiązadeł bocznego przedziału stawu skokowo goleniowego (technika badania, anatomia, zmiany patologiczne)

Autor: Marcin P. Dzianach

Slowa kluczowe: ultrasonografia, staw skokowo-goleniowy, wiązadła, urazy, ultrasound, ankle, ligaments, injuries

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 451 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Artykuł: Artroskopia stawu skokowego: wskazania i realne oczekiwania

Autor: T.Piontek, K.Ciemniewska-Gorzela, A.Szulc

Slowa kluczowe: artroskopia stawu skokowo-goleniowego, tolocrural joint arthroscopy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 167 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Artykuł: Leczenie niestabilności stawu skokowego

Autor: A.Mioduszewski, M.Wróbel, M.Szyszka, P.Adamczyk, A.Szczygieł

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 461 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Artykuł: Zmienność rozkładu sił nacisku stopy na podłoże u dzieci zdrowych oraz ze stopami płaskimi statycznymi

Autor: Michał Walczak, Marek Napiontek

Slowa kluczowe: stopa płaska, pedobarografia, flatfoot, pedobarography

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1268 KB