Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

2/2012

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Artykuł: Anatomical variances of the tibialis posterior muscle

Autor: Andrzej M. Bulandra, Ryszard Tomaszewski, Grzegorz Bajor, Jacek Pająk

Slowa kluczowe: mięsień piszczelowy tylny, zmienności anatomiczne ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Artykuł: Diagnostics and surgical treatment of posttraumatic hemopneumothorax

Autor: A. M. Khadjibaev, B. I. Shukurov, R. O. Rakhmanov, Sh. Sh. Isakov, A. B. Eshmuratov

Slowa kluczowe: trauma, hemopneumothorax, diagnosis, surgical treatment, videothoracoscopy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 263 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Artykuł: Denosumab – inhibitor kluczowego mediatora w tworzeniu osteoklastów – najnowsze doniesienia

Autor: Tomasz Blicharski, Mirosław Jabłoński

Slowa kluczowe: human monoclonal antibody, osteoporosis, RANKL, osteoclast

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Artykuł: Częstość występowania urazów kończyn dolnych wśród uczniów szkoły baletowej

Autor: Dąbrowska Magdalena, Dąbrowska Jolanta, Gaździk Tadeusz Szymon

Slowa kluczowe: balet, urazy, kończyny dolne, fizjoterapia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 336 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Artykuł: Występowanie urazów narządu ruchu u wspinaczy sportowych

Autor: Katarzyna Ciopińska, Anna Brzęk, Tadeusz Szymon Gaździk

Slowa kluczowe: wspinaczka sportowa, urazy narządu ruchu, uszkodzenia ścięgien zginaczy palców, aktywność fizyczna

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 214 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Artykuł: Spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne u wyczynowych sportowców

Autor: Paulina Głowacka, Justyna Szefler, Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior

Slowa kluczowe: nagły zgon sercowy, EKG, sportowcy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 252 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Artykuł: Zastosowanie kwasu hialuronowego w patologii chrząstki kolana: system monofazowy i dwufazowy analiza porównawcza

Autor: Ivano Testa, Cesare Bartolucci, Italo Capparucci, Ario Federici, Manuela Valentini

Slowa kluczowe: Leczenie jednofazowe. Leczenie dwufazowe. Kwas hialuronowy. Warunki reologiczne. Wiskosuplementacja. Stymulacja synowiocytów

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 198 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Artykuł: Zachowanie się poziomu mleczanów w surowicy u pacjentów wentylowanych mechanicznie

Autor: P. Wróblewski, M. Trzaska, P. Strzelec, M. Werner, G. Knefel, M. Kawecki

Slowa kluczowe: mleczany, oparzenie dróg oddechowych, wentylacja mechaniczna, oparzenie, choroba oparzeniowa, pirogonian

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 301 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Artykuł: Ocena wpływu formy stosowania ozonoterapii miejscowej na stopień eradykacji rany przewlekłej – doniesienie wstępne

Autor: M. Kawecki, K. Mikuś, J. Glik, M. Dudzik, M. Nowak

Slowa kluczowe: ozonoterapia, rany przewlekłe

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 349 KB