Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

1/2012

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Artykuł: Management of Femoral Neck Fracture and Metallosis after Failed Hip Resurfacing in Developmental Dysplasia of the Hip. A Case Report

Autor: Dante Parodi Sanguesa,,Claudio Díaz-Ledezma, Andres Schmidt-Hebbel Niehaus

Slowa kluczowe: Developmental dysplasia, hip resurfacing, periprosthetic fracture, metallosis, total hip arthroplasty

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 306 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Artykuł: Ocena rehabilitacji po oparzeniu termicznym okolic stawu kolanowego

Autor: Malwina Mikuś, Stefan Pechciński, Marek Kawecki, Anna Famuła, Tadeusz Szymon Gaździk

Slowa kluczowe: oparzenia kolan, rehabilitacja oparzeń

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 395 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Artykuł: Quantitative description of distraction regenerated bone for lengthening and correction of posterior and middle foot deformities by computer tomography data

Autor: Дьячков К.А., Дьячкова Г.В., Нижечик С.А., Неретин А.С.

Slowa kluczowe: distraction regenerated bone, CT, foot

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 2812 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Artykuł: Choice of lower extremity bone-vascular injuries surgical approach

Autor: Хаджибаев А.М., Ахмедов Р.А.,Низов О.Н., Сайдалиев З.Р.

Slowa kluczowe: the bone-vascular injuries, traumatic shock, osteosynthesis, arterial anasthomoses, autovenous prosthesing

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 2007 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Artykuł: Analiza wybranych parametrów posturograficznych w określonych grupach wiekowych

Autor: Elżbieta Szczygieł, Renata Gędlek, Joanna Golec, Aneta Bac, Anna Marchewka, Jerzy Walocha, Edward Golec

Slowa kluczowe: wskaźniki posturograficzne, stabilność, stabilogram

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 278 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Artykuł: Wypadki narciarskie w statystyce TOPR

Autor: Przemysław Guła, Andrzej Marasek

Slowa kluczowe: wypadki narciarskie, upadki, złamania

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 166 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Artykuł: Ocena przydatności kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród strażaków jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie Województwa Śląskiego

Autor: Aleksandra Romańska, Dariusz Szurlej,Lucyna Porębska

Slowa kluczowe: kwalifikowana pierwsza pomoc, straż pożarna, pierwsza pomoc

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Artykuł: Ocena znajomości nowych wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji dotycząca zasad resuscytacji i udzielania pierwszej pomocy wśród personelu pielęgniarskiego szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Autor: Aleksandra Romańska, Dariusz Szurlej

Slowa kluczowe: resuscytacja, pierwsza pomoc, pielęgniarki, CPR

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 153 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Artykuł: Rana postrzałowa okolicy biodra – opis przypadku

Autor: Krzysztof Wójcik, Roman Nowak, Łukasz Chmielewski

Slowa kluczowe: rana postrzałowa, biodro, powikłania

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 248 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Artykuł: Śmierć dziecka w doświadczeniu rodzica – analiza procesu żałoby

Autor: ANETA LIBERA, DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, JAN OLESZCZUK

Slowa kluczowe: śmierć dziecka, proces żałoby

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 173 KB