Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

5/2011

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 5/2011

Artykuł: Ultrasonografia ścięgna Achillesa – anatomia i patologie

Autor: Zbigniew Czyrny

Slowa kluczowe: usg, ścięgno Achillesa

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 864 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 5/2011

Artykuł: Sposoby przygotowania pola operacyjnego w chirurgii stopy

Autor: Łukasz Kołodziej, Andrzej Bohatyrewicz, Tomasz Budzyński

Slowa kluczowe: infekcja pooperacyjna, przygotowanie pola operacyjnego, chirurgia stopy i stawu skokowo-goleniowego

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 153 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 5/2011

Artykuł: Stopa i goleń w ujęciu Taśm Anatomicznych

Autor: Wioleta Ostiak, Monika Kaczmarek-Maciejewska, Paweł Kasprzak

Slowa kluczowe: Taśmy Anatomiczne, ciągłość mięśniowo-powięziowa, stopa, goleń

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 587 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 5/2011

Artykuł: Mini-inwazyjne leczenie chirurgiczne palców młoteczkowatych*

Autor: M. De Prado, P. L. Ripoll, P. Golanó

Slowa kluczowe: foot, ankle, mallet toes, surgery, percutaneous, mini-invasive, mini-incision

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 288 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 5/2011

Artykuł: Podstawy mini-inwazyjnej chirurgii stopy*

Autor: M. De Prado, P. L. Ripoll, P. Golanó

Slowa kluczowe: foot, ankle, surgery, percutaneous, mini-invasive, mini-incision

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 350 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 5/2011

Artykuł: Wrodzony paluch szpotawy – możliwości leczenia w zależności od typu zniekształcenia. Znaczenie osteotomii wydłużającej I kości śródstopia z podłużną zawiasową nasadą

Autor: Marek Napiontek

Slowa kluczowe: paluch, wrodzony paluch szpotawy, leczenie operacyjne

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 245 KB