Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

4/2011 SPINE

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2011 SPINE

Artykuł: True body length in patients with scoliosis

Autor: Czupryna Krzysztof, Brzęk Anna, Nowotny-Czupryna Olga, Nowotny Janusz, Kowalczyk Anna, Haręźlak Ryszard

Slowa kluczowe: scoliosis, true body height, roentgenogram

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 289 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2011 SPINE

Artykuł: Skuteczność metody McKenziego w redukcji bólu oraz poprawie emocji u osób z zespołem zaburzeń strukturalnych w odcinku szyjnym kręgosłupa

Autor: Grażyna Guzy, Bogusław Frańczuk, Joanna Basiaga-Pasternak

Slowa kluczowe: odcinek szyjny, ból, emocje, zespół zaburzeń strukturalnych

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 169 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2011 SPINE

Artykuł: Modyfikacja własna stabilizacji tylnej C1-C2 metodą Galliego z wykorzystaniem materiału Codubix – opis przypadku

Autor: Paweł Kolasa, Remigiusz Pełka, Maciej Kolasa

Slowa kluczowe: złamanie kręgosłupa, obrotnik, zespolenie złamania

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 313 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2011 SPINE

Artykuł: Ocena pacjenta w chirurgii kręgosłupa. Samoopisowe metody oceny stanu fizycznego i psychospołecznego pacjenta oraz procesu i efektywności operacyjnego leczenia kręgosłupa

Autor: Marta Kołłątaj, Lechosław F. Ciupik, Jan Dobrogowski, Magdalena Kokoszka

Slowa kluczowe: chirurgia kręgosłupa, ocena pacjenta, ocena efektywności leczenia, kwestionariusze, metody oceny

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 524 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2011 SPINE

Artykuł: Leczenie wysokich złamań kręgosłupa szyjnego za pomocą aparatu halo

Autor: Jarosław C. Poleszczuk, Paweł Kolasa, Heliodor A. Kasprzak

Slowa kluczowe: halo, złamanie, dźwigacz, obrotnik, stabilizacja zewnętrzna

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 441 KB