Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

3/2011

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2011

Artykuł: Использование чрескостного и интрамедуллярного блокируемого остеосинтезов при лечении пациентов с последствиями переломов длинных костей.

Autor: Борзунов Дмитрий Юрьевич, Митрофанов Александр Иванович, Колчев Олег Владимирович

Slowa kluczowe: интрамедуллярный блокируемый остеосинтез, последствия травм длинных костей, ложный сустав, реконструктивно-восстановительное лечение

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 264 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2011

Artykuł: The evaluation of kind and frequency of incidence of sport injuries in mountaineers

Autor: Aneta Bac, Kinga Kumorek, Dorota Czechowska, Paweł Sosin, Edward Golec

Slowa kluczowe: mountaineering, fingers injuries, joints injuries

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 198 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2011

Artykuł: Differences in growth process in children aged 8–10 years practicing various sports

Autor: Renata Woźniacka, Aneta Bac, Edward Golec

Slowa kluczowe:

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 284 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2011

Artykuł: The evaluation of feet forms (shapes) in primary school children at 7–12 age

Autor: Renata Woźniacka, Aneta Bac, Katarzyna Kasprzykowska, Dorota Czechowska, Joanna Golec, Elżbieta Szczygieł, Edward Golec, Paweł Sosin

Slowa kluczowe: podoscopic research, flat foot, hollow foot

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 298 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2011

Artykuł: Analysis of frequency of selected food intake in the women of postmenopausal osteoporosis

Autor: Aneta Bac, Agnieszka Hońdo, Maciej Górkiewicz, Dorota Czechowska, Joanna Golec, Elżbieta Szczygieł,
Paweł Sosin, Edward Golec

Slowa kluczowe: osteoporosis, nutrition

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2011

Artykuł: Przynależność do organizacji pozarządowych, a jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane

Autor: Elżbieta Szczygieł, Małgorzata Pokrywa, Joanna Golec, Aneta Bac, Anna Marchewka, Jerzy Walocha, Edward Golec

Slowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, pozarządowe organizacje pomocy, jakość życia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 380 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2011

Artykuł: Analiza akcelerometryczna narządu ruchu

Autor: Elżbieta Szczygieł, Tomasz Korbiel, Joanna Golec, Aneta Bac, Anna Marchewka, Jerzy Walocha, Edward Golec

Slowa kluczowe: akcelerometr, przemiany energetyczne, chód

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 403 KB