Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

2/2011

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Artykuł: Typy morfologiczne złamań szyjki kości udowej u pacjentów hemodializowanych

Autor: Robert Kołodziej, Jan Blacha

Slowa kluczowe: złamanie szyjki kości udowej, hemodializa, typ złamań, protezoplastyka bipolarna, migracja protezy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 300 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Artykuł: A clinical trial comparing the McKenzie method and a complex rehabilitation program in patients with cervical derangement syndrome

Autor: Grażyna Guzy, Bogusław Frańczuk, Anna Krąkowska

Slowa kluczowe: cervical derangement syndrome, McKenzie method, centralization, pain intensity, headache, number of pain-free days

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 160 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Artykuł: Paluch koślawy stóp w ocenie pedobarograficznej

Autor: Elżbieta Szczygieł, Katarzyna Gajda, Joanna Golec, Aneta Bac, Anna Marchewka, Jerzy Walocha, Edward Golec

Slowa kluczowe: paluch koślawy, badanie pedobarograficzne, wady nabyte stóp

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 363 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Artykuł: Bezpieczeństwo stosowania nimesulidu u pacjentów ortopedycznych

Autor: Łukasz Nagraba, Tomasz Mitek, Artur Stolarczyk, Jarosław Michał Deszczyński

Slowa kluczowe: nimesulid, profil bezpieczeństwa, hepatotoksyczność

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Artykuł: The management of the combined injuries of pelvis and lower urinary tracts treatment

Autor: Tilyakov A. B., Valiev E. Y., Akhmedov R. N.

Slowa kluczowe: associated trauma, pelvic bones injures, urinal ways injures, wire-rods apparatus, external device, Multispiral CT, urography, urinal bladder graphy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 402 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Artykuł: The effect of thermotherapy treatments on the degree of calcification of bone tissue

Autor: Aneta Bac, Daniel Zarzycki, Dorota Czechowska, Maciej Górkiewicz, Renata Woźniacka, Paweł Sosin, Elżbieta Szczygieł, Edward Golec

Slowa kluczowe: paraffin, thermotherapy, bones, osteoporosis, calcification

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 219 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Artykuł: Dalsze spostrzeżenia nad wykorzystaniem autologicznych chondrocytów w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego

Autor: Tadeusz S. Gaździk, Aleksandra Wysocka, Maciej Marek, Juliusz Dec, Marek Jędrysik, Henryk Noga, Henryk Bursig, Stanisław Dyląg

Slowa kluczowe: hodowla autologicznych chondrocytów, staw kolanowy, leczenie operacyjne

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Artykuł: Zastosowanie zagęszczonej masy bogato-leukocutarno płytkowej w przeszczepach hodowanych in vitro autologicznych keratynocytów

Autor: Klama-Baryła A., Kraut M., Łabuś W., Maj M., Kawecki M., Nowak M., Glik J., Cichowski A., Szydło A., Lesiak M., Anioł J., Sieroń A.L.

Slowa kluczowe: keratynocyty, rany oparzeniowe, termosterowalne biopolimery

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 385 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Artykuł: Wyniki leczenia chorych z zespołem Lyell’a w doświadczeniu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Autor: M. Maj, J. Glik, M. Kawecki, P. Sopolski, M. Nowak

Slowa kluczowe: martwica toksyczno-rozpływna naskórka, Zespół Lyell’a, drobnoustroje Gramdodatnie, drobnoustroje Gram- ujemne

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 447 KB