Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

4/2006

Ortopedia i traumatologia - medical project 4/2006

Artykuł: Aktualne poglądy na stosowanie metyloprednizolonu w ostrych urazach rdzenia kręgowego oraz alternatywne kierunki leczenia farmakologicznego

Autor: Tomasz Potaczek, Katarzyna Kącka
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem

Slowa kluczowe: ostry uraz rdzenia kręgowego, patofizjologia, leczenie farmokogiczne, metyloprednizolon, apoptoza, acute spinal cord injury, pathophisiology, pharmacological treatment, methyloprednisolon, apoptosis

IC™ Value: 5.63

Ortopedia i traumatologia - medical project 4/2006

Artykuł: Anterior, open short segment bone-on-bone correction for single curve idiopathic scoliosis

Autor: Robert W. Gaines
Monterey USA

Slowa kluczowe: ,

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 156 KB

Ortopedia i traumatologia - medical project 4/2006

Artykuł: Chirurgia kręgosłupa przed i po erze Paula Harringtona

Autor: Prof. dr hab. n.med. Daniel Zarzycki
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem

Slowa kluczowe: chirurgia kręgosłupa, implanty, skolioza, spine surgery, implants, scoliosis

IC™ Value: 5.63

Ortopedia i traumatologia - medical project 4/2006

Artykuł: Leczenie złamań zęba obrotnika z dostępu tylnego

Autor: dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Zakopanem

Slowa kluczowe: złamanie zęba obrotnika, kręgosłup szyjny, spondylodeza tylna, dens fracture, cervical spine, posterior fusion

IC™ Value: 5.63

Ortopedia i traumatologia - medical project 4/2006

Artykuł: Kifetomia tylna jako leczenie operacyjne deformacji kifotycznej w myelomeningocoele

Autor: Bogdan Bakalarek, Ewa Lipik, Tomasz Potaczek
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem

Slowa kluczowe: ,

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 65 KB

Ortopedia i traumatologia - medical project 4/2006

Artykuł: Congenital defect of craniovertebral junction in twins with Kniest dysplasia - case report

Autor: Maciej Tęsiorowski, Stanisław Kwiatkowski, Barbara Jasiewicz, Wojciech Kacki,Adrian Rymarczyk, Piotr Sebastianowicz
Jagiellonian University College of Medicine w Zakopanem

Slowa kluczowe: osteochondrodysplasia, congenital atlanto-axial subluxation, spinal stenosis, cervical spine, osteochondrodysplasia, congenital atlanto-axial subluxation, spinal stenosis, cervical spine

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 113 KB

Ortopedia i traumatologia - medical project 4/2006

Artykuł: ABSTRACTS I Międzynarodowa Konferencja nt. Kontrowersje i postępy w chirurgii kręgosłupa

Autor: Zakopane, 12-14 października 2006

Slowa kluczowe: Streszczenia, ABSTRACTS

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 170 KB