Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

1/2011 SPINE

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2011 SPINE

Artykuł: Wyniki leczenia operacyjnego skolioz u chorych z zespołem Marfana

Autor: Barbara Jasiewicz, Tomasz Potaczek, Maciej Tęsiorowski

Slowa kluczowe: zespół Marfana, skolioza, leczenie operacyjne

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 197 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2011 SPINE

Artykuł: Spine motion versus fatness in children and youth in the Vicinity of Cracow

Autor: Aneta Bac, Renata Woźniacka, Kamil Pitala, Dorota Czechowska, Joanna Golec, Elżbieta Szczygieł, Paweł
Sosin, Edward Golec

Slowa kluczowe: spine, Schober test, fatness

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 241 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2011 SPINE

Artykuł: Zakotwiczenie rdzenia kręgowego u dzieci

Autor: Zdzisław Kawecki, Alicja Fąfara,Stanisław Kwiatkowski, Laura Maryńczak, Olga Milczarek, Tomasz Kwiatkowski, Izabela Herman-Sucharska, Jolanta Wojtak

Slowa kluczowe: zakotwiczenie rdzenia kręgowego, rezonans magnetyczny, przepuklina oponowo-rdzeniowa, tłuszczak wewnątrzrdzeniowy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 349 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2011 SPINE

Artykuł: Guzy wewnątrzrdzeniowe pogranicza czaszkowo-szyjnego u dzieci

Autor: Laura Maryńczak, Alicja Fąfara, Zdzisław Kawecki, Stanisław Kwiatkowski, Olga Milczarek

Slowa kluczowe: pogranicze czaszkowo-szyjne, guzy pnia mózgu, guzy wewnątrzrdzeniowe, stabilizacja potyliczno-szyjna

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 282 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2011 SPINE

Artykuł: Powikłania przezskórnej wertebroplastyki cementowej

Autor: Wądek Tomasz, Nobis Adam, Paściak Marek, Olszewski Tomasz

Slowa kluczowe: vertebroplastyka, złamanie trzonu kręgu, powikłania, wypływ cementu

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 237 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2011 SPINE

Artykuł: Spine motion versus fatness in children and youth in the Vicinity of Cracow

Autor: Aneta Bac, Renata Woźniacka, Kamil Pitala, Dorota Czechowska, Joanna Golec, Elżbieta Szczygieł, Paweł
Sosin, Edward Golec

Slowa kluczowe: spine, Schober test, fatness

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 241 KB