Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

4/2010

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Hodowla autologicznych chondrocytów

Autor: ALEKSANDRA WYSOCKA-WYCISK(1), FABIAN KEPSKI(1), HENRYK BURSIG(1),
STANISŁAW DYLĄG(1), TADEUSZ S. GAŹDZIK(2),
(1) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Bank Tkanek w Katowicach
(2) Katedra Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Slowa kluczowe: Chondrocyty, hodowla tkankowa, Chondrocyte, cell culture

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 135 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Funkcjonalna ocena innowacyjnej trzonowej protezy PEEKowej typu „fusion”

Autor: LECHOSŁAW F. CIUPIK(1), AGNIESZKA KIERZKOWSKA(2), PAWEŁ POWCHOWICZ(1), EDWARD SŁOŃSKI(1), MATEUSZ ŁOZOWSKI(1), TOMASZ KLUSCZYK(1),
(1) Instytut BioInżynierii Medycznej CBR/LfC
(2) Instytut BioInżynierii Medycznej CBR/LfC i Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Slowa kluczowe: implant proteza trzonu, kręgosłup, badania pre-kliniczne, polimer PEEK, korporektomia, stabilizacja międzytrzonowa, implant, vertebral body prosthesis, spine, preclinical study, polimer PEEK, corporectomy, intervertebral stabilization

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 394 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Morfologia kanału kręgowego i worka oponowego przed i po operacji stenozy lędźwiowej w obrazie cyfrowej tomografii komputerowej

Autor: KAZIMIERZ RĄPAŁA(1,2), SŁAWOMIR CHABEREK(1), ALEKSANDRA TRUSZCZYŃSKA(1,2), STANISŁAW ŁUKAWSKI(1), PIOTR WALCZAK(1),
(1) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy, Otwock1
Kierownik Kliniki CMKP: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
(2) Zamiejscowy Wydział Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Białej-Podlaskiej

Slowa kluczowe: stenoza lędźwiowa, cyfrowa tomografia komputerowa, odciążenie kanału kręgowego, pomiary morfometryczne, lumbar spinal canal, morphometric measurements, digital computer tomography, decompression of spinal canal, lumbar stenosis

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Trudności i powikłania w leczeniu degeneracyjnej choroby dyskowej odcinka lędźwiowego metodą dystraktora międzykolczystego

Autor: DANIEL ZARZYCKI, JOANNA LASOTA, ANDRZEJ SMĘTKOWSKI, JAKUB ADAMCZYK,
PAWEŁ RADŁO, TOMASZ POTACZEK
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: powikłania, choroba dyskowa, complications, disc disease

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 271 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z dwupoziomową degeneracyjną chorobą dyskową z użyciem dystraktorów międzykolczystych

Autor: DANIEL ZARZYCKI, ANDRZEJ SMĘTKOWSKI, JOANNA LASOTA, PAWEŁ RADŁO,
KRZYSZTOF ŁOKAS,
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: powikłania, choroba dyskowa, complications, disc disease

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 483 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Deformacje kifotyczne kręgosłupa, jako efekt przebytej laminektomii – wyniki korekcyjnego leczenia operacyjnego

Autor: TOMASZ POTACZEK(1), MACIEJ TĘSIOROWSKI(1), BARBARA JASIEWICZ(1), DANIEL ZARZYCKI(1), JOANNA LASOTA(1), STANISŁAW MAZURKIEWICZ(2), MAREK KULIG(2),
(1) Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki
(2) Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Kraków

Slowa kluczowe: resekcja guzów, kręgosłup, resection of tumours, spine

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 226 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Wyniki leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni typ II i typ III

Autor: TOMASZ POTACZEK
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: rdzeniowy zanik mięśni, skolioza, leczenie operacyjne, Spinal muscular atrophy, scoliosis, surgical treatment

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 227 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Transforaminalna endoskopowa dyscektomia w leczeniu pierwotnego wypadnięcia krążka międzykręgowego – wczesne wyniki i doświadczenia własne

Autor: DANIEL ZARZYCKI, KRZYSZTOF ŁOKAS, ANDRZEJ SMĘTKOWSKI
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, Transforaminalna endoskopowa dyscektomia, Wypadnięcia krążka międzykręgowego, Endoscopic Transforaminal Discectomy, Disc Hernation, Lumbar Spine

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 215 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Zespolenia potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego

Autor: M. TĘSIOROWSKI(1), D. ZARZYCKI(1), E. LIPIK(1), L. CIUPIK(2)
(1) Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum,
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki
(2) LfC, Zielona Góra

Slowa kluczowe: spondylodeza potyliczno-szyjna, kotwica potyliczna, patologie pogranicza czaszkowo- kręgosłupowego, occipito-cervicalis spondylodesis, occipital’s anchor, pathology of cranio-cervical junction

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Zespół sąsiedniego segmentu u chorych po spondylodezie kręgosłupa szyjnego

Autor: E. LIPIK, M. TĘSIOROWSKI, D. ZARZYCKI, P. RAJSKI
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: dyskopatia szyjna, choroba zwyrodnieniowa, spondylodeza szyjna, implant międzytrzonowy, proteza dyskowa, sztuczny dysk, usztywnienie kręgosłupa, artroplastyka szyjna, cervical discopathy, disk degeneration, cervical spondylodesis, intervertebral implant, artificial disk, spinal fusion, cervical arthroplasty

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 264 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2010

Artykuł: Czy VEPTR spełnia rozbudzone oczekiwania?

Autor: MICHAŁ LATALSKI, MAREK FATYGA, ANDRZEJ GREGOSIEWICZ
Klinika Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz

Slowa kluczowe: skolioza wczesnodziecięca, veptr, metody leczenia, early-onset scoliosis, veptr, treatment methods

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 175 KB