Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

3/2010

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2010

Artykuł: Rokowanie u chorych po urazie termicznym z posocznicą

Autor: JUSTYNA GLIK, TADEUSZ SZYMON GAŹDZIK, MAREK KAWECKI
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
Dyrektor: lek. med. Mariusz Nowak
Ordynator: dr hab. n. med. Marek Kawecki

Slowa kluczowe: oparzenia, posocznica, zakażenie rany oparzeniowej, zakażenie krwi, burns, sepsis, burn wound infection, blood infection.

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 599 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2010

Artykuł: Wpływ szczepionki Pseudovac na częstość występowania wstrząsu wywołanego pałeczką ropy błękitnej w materiale własnym

Autor: KAZIMIERZ CIEŚLIK, RAFAŁ PABIAŃCZYK, TOMASZ TULEJA
Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
Ordynator dr n. med. Kazimierz Cieślik

Slowa kluczowe: oparzenie, Pseudomonas aeruginosa, Pseudovac, rana, zakażenie, burn, infection, Pseudomonas aeruginosa, Pseuodovac, wound

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2010

Artykuł: Problemy orzecznicze w schorzeniach dolnego odcinka kręgosłupa wśród osadzonych w zakładach penitencjarnych w wybranych okręgach w latach 1996-1998

Autor: MARIAN KOPCIUCH
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

Slowa kluczowe: objawy neurologiczne, objawy radiologiczne, dyskopatia lędźwiowa, jądro miażdżyste, neurological symptoms, radiological symptoms, lunbar discopathy, nucleus pulposus.

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1681 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2010

Artykuł: Operacyjne leczenie złamań zęba kręgu obrotowego z dojścia przedniego

Autor: WOJCIECH WASILEWSKI (1), HELIODOR KASPRZAK (1), OLAF PIERZAK (1), WIESŁAW LICZBIK (1), BEATA SZOPA (1), WOJCIECH KLOC (2)
(1) Oddział Neurochirurgii Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku
(2) Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Slowa kluczowe: kręgosłup, złamanie zęba, spine, fractured dens

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 177 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2010

Artykuł: Wyniki wczesnego leczenia przepuklin oponowo-rdzeniowych

Autor: S. KWIATKOWSKI (1), W. PRIEFER (2), O. MILCZAREK (1) B. SOLECKA (1), Z. KAWECKI (1), P. GRZEGORZEWSKI (1)
Jagiellonian University, University Children’s Hospital In Cracow:
(1) Paediatric Neurosugery Department
(2) Scientific Students’ Association at Neurosugery Department

Slowa kluczowe: przepuklina oponowo- rdzeniowa, rozszczep kręgosłupa, leczenie chirurgiczne, myelomeningocele, spinal dysraphism, surgical treatment.

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 196 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2010

Artykuł: Ocena histologiczna przeszczepów autologicznych chondrocytów

Autor: TADEUSZ S. GAŹDZIK, JULIUSZ DEC
Katedra Fizjoterapii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Sportklinika Żory

Slowa kluczowe: chondrocyty, przeszczep, chondrocyte, implant

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2010

Artykuł: Rozkład nacisków na podeszwowej stronie stóp u chorych z chorobą Ledderhose

Autor: JACEK LORKOWSKI, MAREK TRYBUS, WALDEMAR HŁADKI, LESZEK BRONGEL
Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Slowa kluczowe: choroba Ledderhose’a, włókniakowatość podeszwowa guzkowata, rozkład nacisków na podeszwowej stronie stopy, pedobarografia, Ledderhose disease, nodular plantar fibromatosis, underfoot pressure distribution, pedobarography

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 303 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2010

Artykuł: Systemowe i miejscowe stężenia TGF-ß1 u pacjentów z aseptycznym obluzowaniem protez stawu biodrowego

Autor: JAN BLACHA, ALINA BOGACZ, TOMASZ MAZURKIEWICZ
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
SPSK-4 w Lublinie
Kierownik: Dr hab. med. Tomasz Mazurkiewicz, Profesor UM

Slowa kluczowe: aseptyczne obluzowanie, TGF-ß1, osteoliza, protezoplastyka biodra, aseptic loosening, TGF-ß1, osteolysis, hip arthroplasty

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB