Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

1/2010

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Artykuł: Wyniki leczenia chorych na zaawansowanego raka ustnej części gardła z zastosowaniem indukcyjnej chemioterapii

Autor: Krzysztof Małecki (1), Bogdan Gliński (1), Anna Mucha-Małecka (1), Krzysztof Roszkowski (2)
(1) Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Bogdan Gliński
(2) Klinika Radioterapii, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka,Bydgoszcz
Kierownik: dr med. Krzysztof Roszkowski

Slowa kluczowe: indukcyjna chemioterapia, radioterapia, rak ustnej części gardła, induction chemotherapy, radiotherapy, oropharyngeal cancer

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Artykuł: Przyczyny powstawania chorób krążka międzykręgowego zwanego potocznie dyskiem w aspekcie zaburzeń budowy i funkcji kolagenu ludzkiego – doniesienie wstępne

Autor: SŁAWOMIR SKRZYŃSKI1, ALINA SIONKOWSKA2, AGATA MARCINIAK2,
JOANNA SKOPIŃSKA-WIŚNIEWSKA2
1 Klinika Neurochirurgii WIM CSK MON w Warszawie
2 Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Slowa kluczowe: krążek międzykręgowy, kolagen, intervertebral disc, collagen

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Artykuł: Rozległość usztywnienia kręgosłupa a ocena jego funkcji w świetle ankiety Quebeck Back Pain Disability Scale

Autor: EWA MISTERSKA, MACIEJ GŁOWACKI

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Slowa kluczowe: skolioza idiopatyczna, spondylodeza, Quebeck Back Pain Disability Scale, idiopathic scoliosis, spondilodesis, Quebeck Back Pain Disability Scale

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Artykuł: Transpedikularna stabilizacja krótkoodcinkowa złamań kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego z przeznasadową repozycją i wertebroplastyką kością liofilizowaną lub substytutem kostnym. Doniesienie wstępne

Autor: ROMAN NOWAK, ANDRZEJ BARCZYŃSKI, WITOLD MIECZNIKOWSKI, JACEK SZPUNAR

Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii ŚUM

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary, Sosnowiec

Slowa kluczowe: złamania urazowe kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego, stabilizacja transpedikularna, wertebroplastyka, kyfoplastyka, traumatic injuries of thoracic and lumbar spine, transpedicular stabilization, vertebroplasty, kyphoplasty

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 235 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Artykuł: Wpływ podporu dwu- i jedno-nożnego na transpozycję tułowia u osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Autor: KRZYSZTOF DUDZIŃSKI (1), IWONA KOWALSKA (2), SŁAWOMIR SKRZYŃSKI (3)

(1) Katedra Rehabilitacji AWF Warszawa

Kierownik Katedry: dr hab. n. med. prof. AWF Janusz Domaniecki

(2) Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” Kielce

Kierownik działu rehabilitacji: mgr Jarosław Stanek

(3) Klinika Neurochirurgii WIM CSK MON w Warszawie

Kierownik Kliniki: – dr hab. n. med. Andrzej Koziarski

Slowa kluczowe: transpozycja tułowia, dyskopatia, pozycja stojąca, lateral shift, low back pain, upright

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Artykuł: Wpływ ćwiczeń oraz suplementacji kreatyną na mięśnie odpowiadające za stabilizację głęboką kręgosłupa lędźwiowego u pacjentów po pierwszorazowej microdiscectomii (doniesienie wstępne)

Autor: WOJCIECH SKROBOT (1), WOJCIECH WASILEWSKI (2), KRZYSZTOF DĘBSKI (3), JOLANTA SZAMOTULSKA (1), WIESŁAW ZIÓŁKOWSKI (4,5), WIESŁAWA NYKA (6), JAROSŁAW CIECHOMSKI (7), ANDRZEJ ZAWADZKI (8), ELŻBIETA RAJKOWSKA-LABON (1), STANISŁAW BAKUŁA (6), BEATA ŻMUDZIŃSKA (4), WOJCIECH KLOC (9)

(1) Katedra Rehabilitacji Zakład Fizjoterapii Akademii Medycznej Gdańsk

(2) Oddział Neurochirurgii, Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika Gdańsk

(4) Zakład Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk

(5) Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Akademii Medycznej Gdańsk

(6) Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej Gdańsk

(7) Klinika Osteopatii i Rehabilitacji Poznań

(8) Oddział Neurologii Specjalistyczny Szpital w Starogardzie Gdańskim

(9) Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Slowa kluczowe: keratyna, kręgosłup lędźwiowy, microdiscectomia, creatine, lumbar spine, microdiscectomy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Artykuł: Wpływ witamin na homeostazę tkanki kostnej

Autor: ŁUKASZ TEISTER (1), TADEUSZ GAŹDZIK (2), BEATA ŁĄCKA-GAŹDZIK (3)

(1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Sosnowiec

(2) Katedra i Zakład Fizjoterapii Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

(3) Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zabrze

Slowa kluczowe: kości, homeostaza, witaminy, kościoresorbcja, kościotworzenie, bones, homeostais, vitamins, osteoresorption, osteogenesis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 195 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Artykuł: Skuteczność metody McKenziego w zakresie ustawienia głowy oraz ruchomości odcinka szyjnego u osób z szyjnym zespołem zaburzeń strukturalnych

Autor: GRAŻYNA GUZY (1), BOGUSŁAW FRAŃCZUK (2)

(1) Zakład Kinezyterapii AWF w Krakowie

Kierownik: dr Jakub Szczechowicz

(2) Zakład Kinezyterapii Collegium Medicum UJ w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk

Slowa kluczowe: odcinek szyjny kręgosłupa, ustawienie głowy, ruchomość, szyjny zespół zaburzeń strukturalnych, cervical spine, head posture, motion, cervical derangement syndrome

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 181 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Artykuł: Kość omowertebralna. Opis przypadku

Autor: PIOTR TEDERKO, MAREK KRASUSKI, JERZY KIWERSKI

Klinika Rehabilitacji Akademia Medycznej W Warszawie, Oddział II Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu Centrum Rehabilitacji im prof. M. Weissa, STOCER, Konstancin

Slowa kluczowe: choroba Sprengla, kość omowertebralna, wady wrodzone, diagnostyka, leczenie chirurgiczne, Sprengel disease, omovertebral bone, congenital malformations, diagnostics, surgical treatment

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 243 KB