Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

4/2009

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Psychospołeczne czynniki ryzyka mogą stanowić przeszkodę w skutecznym operacyjnym leczeniu kręgosłupa

Autor: MARTA KOŁŁĄTAJ, JAN DOBROGOWSKI

Zakład Badania i Leczenia Bólu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium

Slowa kluczowe: model biopsychospołeczny, psychospołeczne czynniki ryzyka, chirurgia kręgosłupa, biopsychosocial model, psychosocial risk factors, spine surgery

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Wstępna ocena kompleksowego operacyjnego kręgozmyku odcinku kręgosłupa

Autor: ANNA DOBKIEWICZ (1), BOGUSŁAWA BARAN (2), LECHOSŁAW CIUPIK (2), JERZY PIENIĄŻEK (1)

(1) Oddział Neurochirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom

(2) Instytut BioInżynierii Medycznej, Centrum Badawczo Rozwojowe/LfC, Zielona Góra

Slowa kluczowe: kręgozmyk, leczenie chirurgiczne, czopy rotacyjny, metoda DrRB (Distraction by rotation, – Reposition & Blockage), spondylolisthesis, surgical treatment, rotational cages, DrRB method (Distraction by rotation, - Reposition & Blockage)

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 187 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Ocena postępu w chirurgicznym leczeniu spondylolistezy

Autor: LECHOSŁAW CIUPIK1, BOGUSŁAWA BARAN1, ANNA DOBKIEWICZ2, DANIEL ZARZYCKI3
1 Instytut Bioinżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC, Zielona Góra
2 Oddział Neurochirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
3 Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Collegium Medicum, UJ, Zakopane

Slowa kluczowe: spondylolisteza, metody chirurgiczne, spondyloimplantologia, spondylolisthesis, surgical methods, spondyloimplantology

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 371 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Stabilizacja międzytrzonowa – biomechaniczne znaczenie blaszki granicznej

Autor: LECHOSŁAW CIUPIK (1), AGNIESZKA KIERZKOWSKA (2), BOGUSŁAWA BARAN (1), JERZY PIENIĄŻEK (3), DANIEL ZARZYCKI (4)

(1) Instytut Bioinżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC, Zielona Góra

(2) Instytut Bioinżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

(3) Oddział Neurochirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom

(4) Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Collegium Medicum, UJ, Zakopane

Slowa kluczowe: blaszka graniczna, osiadanie, wytrzymałość, endplate, subsidence, strength

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 408 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Usprawnienie stabilizacyji transpedicularnej przez zastosowanie procedury SGL – Self Guided Lock

Autor: JACEK CĘCEK (1), ANNA DOBKIEWICZ (2), EDWARD SŁOŃSKI (1), JERZY PIENIĄŻEK (2), PAWEŁ POWCHOWICZ (1), JACEK TROMPETA (2)

(1) Instytut Bioinżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC, Zielona Góra

(2) Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Szpital nr 4, Bytom

Slowa kluczowe: kręgosłup, stabilizator transpedikularny, śruba kostna, podatność chirurgiczna, badania biomechaniczne, spine, screw stabilizer, bone screw, surgical susceptibility, multiaxial

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 392 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Leczenie operacyjne skoliozy u chorych z przepukliną oponowo-rdzeniową

Autor: POTACZEK TOMASZ, TĘSIOROWSKI MACIEJ, ZARZYCKI DANIEL, JASIEWICZ BARBARA

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: skolioza, przepuklina oponowo-rdzeniowa, leczenie operacyjne, scoliosis, myelomeningocele, surgical treatment

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 181 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Balans strzałkowy w skoliozach lędźwiowych operowanych z dostępu przedniego

Autor: BARBARA JASIEWICZ, MACIEJ TĘSIOROWSKI, DANIEL ZARZYCKI, TOMASZ POTACZEK

Uniwersytet Jagieloński, Collegium Medicum, Katedra Ortopedii, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: skolioza idiopatyczna, spondylodeza przednia, balans kręgosłupa, idiopathic scoliosis, anterior fusion, spinal balance

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 193 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Analiza wskazań i powikłań stabilizacji międzykolczystej inSWing

Autor: DARIUSZ PACZKOWSKI, MAREK HARAT, BOGDAN KITLIŃSKI

Klinika Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

Slowa kluczowe: ból kręgosłupa lędźwiowego, stabilizacja międzywyrostkowa, stawy międzykręgowe, dysk międzykręgowy, low back pain, interspinous stabilization, facet joints, intervertebral disc

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 147 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Ocena kliniczna i radiologiczna stabilizacji międzywyrostkowej implantem inSWing

Autor: JERZY PIENIĄŻEK (1), MICHAŁ BEDNAREK (2), ANNA DOBKIEWICZ (1), TOMASZ PIENIĄŻEK (3), LECHOSŁAW F. CIUPIK (4), AGNIESZKA KIERZKOWSKA (5)

(1) Dept. of Neurosurgery, Specialized Hospital nr 4, Bytom

(2) Dept. of Radiology, Specialized Hospital nr 4, Bytom

(3) Dept. of Neurology, Specjalized Hospital nr 1 Bytom

(4) Instytut BioInżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC, Zielona Góra

(5) Instytut BioInżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe /LfC i Uniwersytet Zielonogórski

Slowa kluczowe: ból pleców (Back Pain), staw międzykręgowy, stabilizacja międzywyrostkowa, implant międzywyrostkowy, chromanie neurogenne, ból korzeniowy, Back Pain, facet joint, interspinous stabilization, interspinous implant, neurogenic claudication, radicular pain

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1737 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Ocena wyników leczenia dyskopatii lędźwiowej z użyciem ekspandora międzykolczystego inSwing

Autor: DANIEL ZARZYCKI, ANDRZEJ SMĘTKOWSKI, JOANNA LASOTA, PAWEŁ RADŁO, JAKUB ADAMCZYK

Katedra i Klinika Ortopedii Rehabilitacji Collegium Medicum UJ w Zakopanem

Kierownik prof. dr hab. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: dystraktor międzykolczysty, dyskopatia lędźwiowa, insWing, interspinous spacer, interspinpus device, interspinous decompression, lumbar disc disease

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 289 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: State of the art and advances in Interspinous implants

Autor: MAREK SZPALSKI (1), ROBERT GUNZBURG (2), ROBERT J. MOORE (3), CHRISTOPHER J. COLLOCA (4)

(1) Chairman, Associate Professor, Department of Orthopedic and Trauma Surgery, Iris South Teaching Hospitals, Free University of Brussels, Brussels, Belgium

(2) Senior Consultant, Department of Orthopedic Surgery, Edith Cavell Clinic,
Brussels, Belgium

(3) The Adelaide Centre for Spinal Research, Institute of Medical and Veterinary Science, Adelaide, SA, Australia

(4) State of the Art Chiropractic Center, Phoenix, AZ, USA

Slowa kluczowe: lumbar spine stenosis, interspinous stablization, animal study, lumbar spine stenosis, interspinous stablization, animal study

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 285 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Leczenie dyskopatii kręgosłupa szyjnego z użyciem stabilizacji dwufunkcyjnej D·FUN·M

Autor: JERZY PIENIĄŻEK (1), ANNA DOBKIEWICZ (1), LECHOSŁAW F. CIUPIK (2), AGNIESZKA KIERZKOWSKA (3)

(1) Dept. of Neurosurgery, Specialized Hospital nr 4, Bytom

(2) Instytut BioInżynierii Medycznej, Centrum Badawczo Rozwojowe/LfC, Zielona Góra

(3) Instytut BioInżynierii Medycznej, Centrum Badawczo Rozwojowe /LfC
i Uniwersytet Zielonogórski

Slowa kluczowe: dyskopatia szyjna, stabilizacja kręgosłupa szyjnego, stabilizacja dwufunkcyjna, czop międzytrzonowy, płytko-czop, proteza dysku, cervical discopathy, stabilization cervical spine, double-functional stabilization, intervertebrabody cage, disc prothesis, disc spaces

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 340 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Reoperacje w zależności od typu zastosowanego implantu w dyskopatiach szyjnych

Autor: BOGDAN KITLIŃSKI (ABDEF), MAREK HARAT (AD), ANDRZEJ LEBIODA (C*), DARIUSZ PACZKOWSKI (AB), RENATA GRYSZKO (B)

Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Klinika Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Klinika Onkologii Zachowawczej Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy*

Slowa kluczowe: dyskopatia szyjna, implanty międzytrzonowe (cage), stabilizacja, reoperacja, niestabilność, cervical discopathy, interbody implants (cage), stabilization, reoperation, instability

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 312 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Anterior cervical decompression using the “Hybrid Decompression Fixation” technique, a combination of corpectomies and or discectomies, in the management of multilevel cervical myelopathy

Autor: ELY ASHKENAZI

Israel Spine Center at Assuta Hospital Tel Aviv, Israel

Slowa kluczowe: Hybrid corpectomies discecetomies, Multilevel spondylotic cervical myelopathy, Mechanical stability, Hybrid corpectomies discecetomies, Multilevel spondylotic cervical myelopathy, Mechanical stability

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 239 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Potyliczno-szyjna metoda kotwiczenia: niektóre biomechaniczne aspekty i kliniczne rezultaty; doświadczenia z ostatnich dziewięciu lat

Autor: LECHOSŁAW F. CIUPIK (1), AGNIESZKA KIERZKOWSKA (2)

(1) Instytut BioInżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC

(2) Instytut BioInżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC i Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Slowa kluczowe: chirurgia kręgosłupa, stabilizacja potyliczno-szyjna, stabilizacja szyjna, biomechanika, spine surgery, occipito-cervical stabilization, cervical stabilization, biomechanics

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 471 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Occipito-cervical fixation in rheumatoid arthritis and posttrauma patients, using the OCAM fixation system. Short report

Autor: OSCAR SUÁREZ-RIVERA

from the Division of Surgery, Department of Neurological Surgery Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición „Salvador Zubirán”

Slowa kluczowe: words: occipitocervical fusion, rheumatoid arthritis, instability, superior migration of the odontoid, words: occipitocervical fusion, rheumatoid arthritis, instability, superior migration of the odontoid

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 189 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Zastosowanie poliestrowych cięgien w stabilizacji kręgosłupowej

Autor: AGNIESZKA KIERZKOWSKA (1), LECHOSŁAW F. CIUPIK (2), JACEK STERNA (3)

(1) Instytut BioInżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC, Zielona Góra i Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

(2) Instytut BioInżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC

(3) Katedra Nauk Klinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa

Slowa kluczowe: implant chirurgiczny, cięgno poliestrowe, badania na zwierzętach, biotolerancja, stabilizacja kręgosłupa, histopatologia, spondyloimplantologia, surgical implant, polyester band, tests on animals, biotolerance, spinal stabilization histopathology, spondyloimplantology

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 281 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Artykuł: Zespolenia potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego

Autor: M. TĘSIOROWSKI (1), D. ZARZYCKI (1), E. LIPIK (1), L. CIUPIK (2)

(1) Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Collegium Medium UJ

Kierownik Kliniki: Profesor dr hab. med. Daniel Zarzycki

(2) Instytut Bioinżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC, Zielona Góra

Slowa kluczowe: kluczowe: spondylodeza potyliczno-szyjna, kotwica potyliczna, patologie pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego, occipito-cervicalis spondylodesis, occipital’s anchor, pathology of cranio-cervical junction

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 229 KB