Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

3/2006

Ortopedia i traumatologia - medical project 3/2006

Artykuł: Przezskórna endoskopowa dyscektomia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

Autor: Dr hab. n. med. Janusz Bronarski
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Praskiego w Warszawie

Slowa kluczowe: endoskopowa dyscektonmia, chirurgiczne dojście, endoscopic discectomy, surgical approach

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB

Ortopedia i traumatologia - medical project 3/2006

Artykuł: Zastowanie elektrostymulacji w leczeniu uszkodzeń tkanek miękkich i kości.

Autor: Drygalski M., Bożek M., Bielecki T., Gaździk T. Sz.
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii ŚAM w Sosnowcu

Slowa kluczowe: zrost kostny, stymulacja elektryczna, stymulacja elektromagnetyczna, union, delayed union, nonunion, electric stimulation, electromagnetic stimulation

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 205 KB

Ortopedia i traumatologia - medical project 3/2006

Artykuł: Złamania kostek goleni.

Autor: Prof dr hab. n. med. Tadeusz Gaździk
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii i ŚAM

Slowa kluczowe: złamania kostek goleni, etiopatogeneza, leczenie, the malleolar fractures, classification, treatment

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Ortopedia i traumatologia - medical project 3/2006

Artykuł: Paluch koślawy -od etiologii do leczenia, uwagi praktyczne.

Autor: Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Slowa kluczowe: paluch koślawy, leczenie chirurgiczne, algorytm leczenia, hallux valgus, surgical treatment, therapeutic algorythm

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 632 KB

Ortopedia i traumatologia - medical project 3/2006

Artykuł: Współczesne poglądy patogenetyczne a biologia zrostu kości długich.

Autor: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Klinika Ortopedii i Traumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala MON w Warszawie

Slowa kluczowe: ,

IC™ Value: 5.63