Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

2/2009

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

Artykuł: Zastosowanie pedobarografii w holistycznej ocenie wyników leczenia urazów ścięgna achillesa u osób uprawiających sport

Autor: JACEK LORKOWSKI (1), MAREK TRYBUS (1), WALDEMAR HŁADKI (1), DANIEL ZARZYCKI (2)

(1) Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii Collegium Medicum UJ w Krakowie

Kierownik prof. dr hab. med. Danuta Karcz

(2) Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum UJ w Zakopanem

Kierownik prof. dr hab. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: ścięgno Achillesa, ścięgno piętowe, urazy ścięgna, szycie ścięgna, pedobarografia, Achilli tendon, calcanean tendon, tendon ruptures, tendon sutures, pedobarography

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 204 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

Artykuł: Wstępne postępowanie szpitalne w przypadku ciężkich mnogich obrażeń ciała

Autor: PRZEMYSŁAW GUŁA (1), MAŁGORZATA KOSZOWSKA (2), JOANNA PISAREK (3), MONIKA KAŁUŻNA (3)

(1) Szpitalny Oddział Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. św. Barbary w Sosnowcu

(2) Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie

(3) Wydział Lekarski – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowice

Slowa kluczowe: Ciężkie Obrażenia Ciała, Mnogie Obrażenia Ciała, Centrum Urazowe, Standard ATLS, Severe Trauma, Multiple Trauma, Trauma Treatment Centre, ATLS standard

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

Artykuł: Odległe wyniki leczenia złuszczenia dalszej nasady kości promieniowej u dzieci

Autor: MARCIN CEYNOWA (1), MICHAŁ BIENIECKI (2), BARTŁOMIEJ GAŁECKI (3), KAROLINA SIWICKA (1), ADAM LORCZYŃSKI (4), TOMASZ MAZUREK (1)

(1) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Gdańsku

Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Mazurkiewicz

(2) Niepubliczny Ortopedyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 55, Olsztyn

Kierownik: lek. Marek Bieniecki

(3) Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Gdańsku

(4) Klinika Chirurgii Ręki, Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Akademii Medycznej w Gdańsku

Kierownik: dr hab. Bogusław Baczkowski

Slowa kluczowe: nasada dalsza kości promieniowej, złuszczenie, oddzielenie, distal radius epiphysis, epiphysiolysis, slipped epiphysis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

Artykuł: Plastyka ubytków panewki stawu biodrowego autogennym przeszczepem kostnym

Autor: TADEUSZ NIEDŹWIEDZKI, WOJCIECH SROGA, ŁUKASZ NIEDŹWIEDZKI

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Slowa kluczowe: rekonstrukcja panewki, autogenne przeszczepy kostne, endoprotezoplastyka stawu biodrowego, acetabular reconstruction, autologous bone grafts, hip arthroplasty

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

Artykuł: Ocena expresji MMP-1 w przeszczepach allogennych łąkotki przyśrodkowej u królika

Autor: TOMASZ JACEK ZWIERZCHOWSKI (1), OLGA STASIKOWSKA (2), MARIAN DANILEWICZ (2), JAROSŁAW FABIŚ (1)

(1) Kliniczny Oddział Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Medyczny Uniwersytet w Łodzi

(2) Zakład Nefropatologii i Morfometrii Medyczny Uniwersytet w Łodzii

Slowa kluczowe: łąkotka, przeszczep allogenny, metaloproteinaza -1 (MMP-1), meniscal allografts, rabbits, MMP-1

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 158 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

Artykuł: Proliferacja naczyniowa lędźwiowych krążków międzykręgowych w trakcie starzenia się

Autor: WOJCIECH J. ŁEBKOWSKI (1), JANUSZ DZIĘCIOŁ (2), URSZULA ŁEBKOWSKA (3)
(1) Klinika Neurochirurgii

(2) Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

(3) Zakład Radiologii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Slowa kluczowe: lędźwiowy krążek międzykręgowy, proliferacja naczyniowa, starzenie, lumbar disc, vascular proliferation, ageing

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

Artykuł: Obraz krążka międzykręgowego po discectomii w badaniu MR

Autor: JERZY BIAŁECKI, WOJCIECH MARCZYŃSKI

Klinika ortopedii CMKP w Otwocku

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

Slowa kluczowe: MR, krążek międzykręgowy, MRI, lumbar disc

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

Artykuł: inSWing – wyniki badań bioinżynierskich i przedklinicznych; przesłanki oceny klinicznej

Autor: LECHOSŁAW F. CIUPIK (1), AGNIESZKA KIERZKOWSKA (2)

(1) Centrum Badawczo-Rozwojowe CBR/LfC, Zielona Góra

(2) Centrum Badawczo-Rozwojowe CBR/LfC, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Slowa kluczowe: kręgosłup lędźwiowy, stabilizacja międzywrostkowa, stabilizacja dynamiczna nonfusion, inSWing, badania biomechaniczne, badania na preparatach, badania na zwierzętach, ocena kliniczna, lumbar spine, interspinous stabilization, dynamic “non - fusion” stabilization, inSWing, biomechanical investigation, investigation on specimens, investigation on live animals, clinical assessment

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 517 KB