Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

1/2009

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Artykuł: Problemy leczenia bólu u pacjentów z chorobą oparzeniową

Autor: WRÓBLEWSKI P., KAWECKI M., STRZELEC P., TRZASKA M., KNEFEL G., WERNER M., NOWAK M.

Centrum Leczenia Oparzeń, Siemianowice Śląskie

Slowa kluczowe: ból, oparzenie, terapia bólu, dawkowanie analgetyków, pain, burn, pain management, analgetics dosage

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 469 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Artykuł: Inżynieria tkankowa jako narzędzie do otrzymania sztucznej skóry wykorzystywanej w leczeniu oparzeń

Autor: AGNIESZKA KLAMA-BARYŁA (1), JUSTYNA GLIK (1), MAREK KAWECKI (1), MARIUSZ NOWAK (1), ALEKSANDER L. SIEROŃ (2),

(1) Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,

Dyrektor: lek. med. Mariusz Nowak

(2) Katedra i Zakładu Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Kierownik: dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń

Slowa kluczowe: inżynieria tkankowa, skóra, allograft, biobrane, tissue engineering, skin, allograft, biobrane

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 220 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Artykuł: Przypadek postrzału bronią pneumatyczna głowy u 12-to letniego chłopca

Autor: CIEPIELA LESŁAW (1), GUŁA PRZEMYSŁAW (2), POLIWKA PIOTR (1), CIEPIELA KAMIL (3)

(1) Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Dyrektor Przemysław Wojtys

(2) Instytut ratownictwa Medycznego w Krakowie

(3) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Slowa kluczowe: rana postrzałowa, penetrujący uraz głowy, uraz głowy u dziecka, gunshot injury, penetrating head injury, pediatric head trauma

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 332 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Artykuł: Algorytm w obrażeniach jamy brzusznej

Autor: WALDEMAR HŁADKI

Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii
Ogólnej UJCM w Krakowie

Kierownik katedry: prof. dr hab. D. Karcz

Slowa kluczowe: algorytm, postępowanie, obrażenia jamy brzusznej, mnogie obrażenia ciała, algorithm, management, abdominal injuries, multiple injuries

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 875 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Artykuł: Stereotyp ruchu miednicy w trakcie chodu z naturalna prędkością u chorych przed i po zabiegu artroplastyki stawu kolanowego

Autor: K. OGRODZKA (1), T. NIEDŹWIEDZKI (1),(2)

(1) Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

(2) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Collegium Medicum UJ, Kraków

Slowa kluczowe: lokomocja, zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego, trójwymiarowa analiza ruchu, locomotion, degenerative lesions of the genicular joint, three-dimensional motion analysis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 227 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Artykuł: Zaburzenia zrostu w chirurgii kręgosłupa

Autor: ROMAN NOWAK (1), TADEUSZ SZYMON GAŹDZIK (2),

(1) Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii ŚUM

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec

(2) Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Slowa kluczowe: staw rzekomy kręgosłupa, spondylodeza, zaburzenia zrostu, spinal pseudoarthrosis, spinal fusion, spinal nonunion

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 143 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Artykuł: Współczesne podejście do leczenia operacyjnego skolioz

Autor: ROMAN NOWAK

Katedra i Oddział Kliniczny ŚUM

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Sosnowiec

Slowa kluczowe: skolioza, operacyjna stabilizacja i korekcja, usztywnienie kręgosłupa, implanty kręgosłupowe, scoliosis, surgical stabilization and correction, spinal fusion, spinal implants

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 540 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Artykuł: Laminoplastyka w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego w materiale własnym

Autor: MACIEJ TĘSIOROWSKI (1), EWA LIPIK (1), MATEUSZ MACKOŚ (1), KRZYSZTOF ŁOKAS (1), BARBARA JASIEWICZ (1), BRONISŁAW SOWA (2)

(1) Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki

(2) Szpital Powiatowy Limanowa, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator: dr Kostia Wojciech

Slowa kluczowe: laminoplastyka, mielopatia szyjna, spondyloza, laminoplasty, cervical myelopathy, spondylosis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 180 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Artykuł: Wertebroplastyka jako metoda leczenia złamań osteoporotycznych kręgosłupa

Autor: DANIEL ZARZYCKI, TOMASZ POTACZEK, MACIEJ TĘSIOROWSKI, KRZYSZTOF ŁOKAS

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medium UJ, Zakopane

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: wertebroplastyka, złamania kompresyjne, osteoporoza, vertebroplasty, compressive fractures, osteoporosis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 188 KB