Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

Wydanie konferencyjne/2008

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Abstracts

Autor: -

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 158 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Problemy orzecznicze w schorzeniach dolnego odcinka kręgosłupa wśród osadzonych w zakładach penitencjarnych w wybranych okręgach w latach 1996-1998

Autor: MARIAN KOPCIUCH

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

Slowa kluczowe: objawy neurologiczne, objawy radiologiczne, dyskopatia lędźwiowa, jądro miażdżyste, neurological symptoms, radiological symptoms, lunbar discopathy, nucleus pulposus

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1688 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Przyczyny powstawania chorób krążka międzykręgowego zwanego potocznie dyskiem w aspekcie zaburzeń budowy i funkcji kolagenu ludzkiego – doniesienie wstępne

Autor: SŁAWOMIR SKRZYŃSKI (1), ALINA SIONKOWSKA (2), AGATA MARCINIAK (2),
JOANNA SKOPIŃSKA-WIŚNIEWSKA (2)

(1) Klinika Neurochirurgii WIM CSK MON w Warszawie

(2) Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 196 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Wczesne usprawnianie lecznicze z elementami terapii manualnej po operacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Autor: S. SKRZYŃSKI (1), W. SZYMAŃSKI (2), Z. POTAKIEWICZ (1)

(1) Klinika Neurochirurgii, Wojskowego Instytutu Medycznego,
Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie

(2) N.Z.O.Z. Przychodnia Lekarzy Wojskowych, Warszawa

Slowa kluczowe: dyskopatia, bóle krzyża, rehabilitacja, neuromobilizacja, discopathy, low back pain, rehabilitation, neuromobilization

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 99 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Rozległość usztywnienia kręgosłupa a ocena jego funkcji w świetle ankiety Quebeck Back Pain Disability Scale

Autor: EWA MISTERSKA, MACIEJ GŁOWACKI

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Slowa kluczowe: skolioza idiopatyczna, spondylodeza, Quebeck Back Pain Disability Scale, idiopathic scoliosis, spondilodesis, Quebeck Back Pain Disability Scale

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Powikłania przezskórnej wertebroplastyki cementowej

Autor: TOMASZ WĄDEK, ADAM NOBIS, MAREK PAŚCIAK, TOMASZ OLSZEWSKI

Oddział Schorzeń i Urazów Kręgosłupa, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
Piekary Śląskie

Slowa kluczowe: vertebroplastyka, złamanie trzonu kręgu, powikłania, wypływ cementu,

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Obraz krążka międzykręgowego po discectomii w badaniu MR

Autor: JERZY BIAŁECKI, WOJCIECH MARCZYŃSKI

Klinika ortopedii CMKP w Otwocku

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Laminoplastyka w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego w materiale własnym

Autor: MACIEJ TĘSIOROWSKI, EWA LIPIK, MATEUSZ MACKOŚ, KRZYSZTOF ŁOKAS,
BARBARA JASIEWICZ

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: laminoplastyka, mielopatia szyjna, spondyloza,

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Wyniki leczenia jedno- i wielopoziomowej szyjnej choroby dyskowej z zastosowaniem sztucznego dysku szyjnego

Autor: MACIEJ TĘSIOROWSKI, EWA LIPIK, DANIEL ZARZYCKI, TOMASZ POTACZEK,
BARBARA JASIEWICZ, KRZYSZTOF ŁOKAS

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik Kliniki: prof.zw. dr hab.med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: dyskopatia szyjna, leczenie chirurgiczne, sztuczny dysk,

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 141 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Komplikacje w leczeniu chirurgicznym kręgosłupa

Autor: DANIEL ZARZYCKI

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medium UJ, Zakopane

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: spondyloza,

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 208 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Artykuł: Wertebroplastyka jako metoda leczenia złamań osteoporotycznych kręgosłupa

Autor: DANIEL ZARZYCKI, ALEKSANDER WINIARSKI, TOMASZ POTACZEK, MACIEJ TĘSIOROWSKI, KRZYSZTOF ŁOKAS

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medium UJ, Zakopane

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: wertebroplastyka, złamania kompresyjne, osteoporoza,

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB