Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

3/2008

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Artykuł: Substytuty skóry – wykorzystanie inżynierii tkankowej w leczeniu oparzeń. Część 1.

Autor: AGNIESZKA KLAMA-BARYŁA (1), JUSTYNA GLIK (1), MAREK KAWECKI (1), MARIUSZ NOWAK (1), ALEKSANDER L. SIEROŃ (2)

(1) Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,

Dyrektor: lek. med. Mariusz Nowak.

(2) Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń.

Slowa kluczowe: substytuty skóry, inżynieria tkankowa, skin substitutes, tissue engineering

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 230 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Artykuł: Zastosowanie ujemnego ciśnienia atmosferycznego w leczeniu oparzeniowych i trudno gojących się ran

Autor: AGNIESZKA MIERZEWSKA-CISOWSKA (1), MAREK KAWECKI (1), MARIUSZ NOWAK (1), JUSTYNA GLIK (1), BOGUSŁAW PODLEWSKI (1), ALEKSANDER SIEROŃ (2)

(1) Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor: lek. med. Mariusz Nowak

(2) Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń

Slowa kluczowe: miejscowa terapia podciśnieniem (MTP), rany oparzeniowe, Topical Negative Pressure, burn wounds

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 470 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Artykuł: Narządowe powikłania ostrego zatrucia związkami methemoglobinotwórczymi. Opis przypadku.

Autor: MARZENA WOJEWÓDZKA-ŻELEZNIAKOWICZ (1),(2), SŁAWOMIR LECH CZABAN (1),(2), MACIEJ JAN BADOŃSKI (2), BOGUSŁAW PONIATOWSKI (1),(2), JERZY ROBERT ŁADNY (1),(2)

(1) Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku

Kierownik: Prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny

(2) Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kierownik: dr med. Bogusław Poniatowski

Slowa kluczowe: hemoglobina, methemoglobina, błękit metylenowy, zatrucie pokarmowe, hemoglobin, methemoglobin, methylene blue, food poisoning

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 127 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Artykuł: Doświadczenia własne z zastosowania leków trombolitycznych podczas resuscytacji oddechowo-krążeniowej

Autor: SŁAWOMIR LECH CZABAN (1), MARZENA WOJEWÓDZKA-ŻELEZNIAKOWICZ (1), MACIEJ BADOŃSKI (2), JERZY ROBERT ŁADNY (1), BOGUSŁAW PONIATOWSKI (1)

(1) Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny

(2) Szpitalny Oddział Ratunkowy SPSK AM w Białymstoku

Kierownik: dr med. Bogusław Poniatowski

Slowa kluczowe: zatrzymanie krążenia, resuscytacja oddechowo – krążeniowa, tromboliza, cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation, thrombolysis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 134 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Artykuł: Zastosowanie allogenicznych masywnych przeszczepów chrzęstno-kostnych w leczeniu głębokich ubytków powierzchni stawowych

Autor: JULIUSZ DEC, TADEUSZ SZ. GAŹDZIK

Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii SUM w Katowicach

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szymon Gaździk

Klinika Chirurgii Endoskopowej w Żorach

Lekarz Naczelny: Marek Jędrysik

Slowa kluczowe: OCD odwarstwiająca martwica chrzęstno-kostna, Mega OATS technika masywnego przeszczepu chrzęstno-kostnego, CFM kłykieć przyśrodkowy kości udowej, CFL kłykieć boczny kości udowej., OCD Osteochondritis dissecans, Mega-OATS technique of massive osteo-cartilaginous grafts, MFC medial femoral condyle, LFC lateral femoral condyle

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 196 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Artykuł: Ryzyko związane z zakazeniem miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu kolanowego – analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych

Autor: JADWIGA WÓJKOWSKA-MACH (1), MAŁGORZATA BULANDA (2), EWA JAJE (3), DOROTA ROMANISZYN (2), GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI (4), BOGUSŁAW FRAŃCZUK (3), TADEUSZ GAŹDZIK (5), PIOTR. B. HECZKO (1)

(1) Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii Katedra Mikrobiologii

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Kierownik: prof. dr hab. Piotr B. Heczko

(2) Zakład Epidemiologii Zakażeń Katedra Mikrobiologii Uniwersytet Jagielloński

Collegium Medicum

Kierownik: dr hab. Małgorzata Bulanda

(3) Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Frańczuk

(4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary, Dział Mikrobiologii i Epidemiologii

Kierownik: dr n biol. Grzegorz Ziółkowski

(5) Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląska Akademia Medyczna

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Gaździk

Slowa kluczowe: nadzór nad zakażeniami, zakażenie miejsca operowanego, endoproteza stawu kolanowego, infection surveillance, surgical site infections, arthroplasty of knee joint

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 216 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Artykuł: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego a powrót do sportu

Autor: MICHAŁ KURCZ (1), TADEUSZ NIEDŹWIEDZKI (1),(2)

(1) Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

(2) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Collegium Medicum UJ, Kraków

Slowa kluczowe: więzadło krzyżowe przednie, rekonstrukcja, sport, uraz psychiczny, mnogość urazu, anterior cruciate ligament, reconstruction, sport, mental trauma, multitude of injury

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 288 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Artykuł: Zastosowanie zginacza powierzchownego palców jako przeszczepu dla rekonstrukcji zastarzałego uszkodzenia zginacza głębokiego palców z użyciem protezy ścięgna – doniesienie wstępne

Autor: TOMASZ MAZUREK, ADAM LORCZYŃSKI, AGNIESZKA ŁABUĆ

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Akademii Medycznej w Gdańsku

Kierownik: Prof. dr hab. med. S. Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: ścięgna zginacze, etapowa rekonstrukcja, flexor tendons, staged reconstruction

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 201 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Artykuł: Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u chorych po całkowitej alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych

Autor: MARCIN NOLEWAJKA (1), TADEUSZ SZ. GAŹDZIK (1), PIOTR WIECZOREK (2)

(1) Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Ś. A. M. w Katowicach, WSS nr 5 w Sosnowcu

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sz. Gaździk

(2) Oddziaù Chirurgii Naczyń, WSS nr 5 w Sosnowcu

Kierownik: Dr n. med. Zbigniew Markiel

Slowa kluczowe: zakrzepica żylna, alloplastyka stawów, ultrasonografia układu żylnego, D-dimery, deep vein thrombosis, joint replacement, vein ultrasonography, D-dimer

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB