Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

2/2008

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Artykuł: Próba optymalizacji postępowania w oparzeniach dróg oddechowych na podstawie 10 letnich doświadczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Autor: WRÓBLEWSKI PIOTR(1), KAWECKI MAREK(1), GLIK JUSTYNA(1), NOWAK MARIUSZ(10,
KOZIELSKI JERZY(1,2)
(1) Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

(2) Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Wydz. Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Slowa kluczowe: oparzenia, drogi oddechowe, anestezjologia, burns, respiratory tract, anaesthesiology

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Artykuł: Kinezyterapia w oparzeniach termicznych klatki piersiowej

Autor: A. NOWAK-WRÓŻYNA, M.KAWECKI, J. KIMLA, M. JAROSŁAWIECKA, M. NOWAK

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor: lek. med. M. Nowak

Slowa kluczowe: oparzenie, kinezyterapia oddechowa, blizna, burn, breathing kinesitherapy, scar

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 204 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Artykuł: Znieczulenie przewodowe do zabiegów ortopedycznych w obrębie biodra i kończyny dolnej

Autor: DANUTA GIEREK, ALEKSANDRA MACHURA, MAŁGORZATA KUCZERA

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne
Kierownik: dr n. med. Danuta Gierek

Slowa kluczowe: kończyna dolna, zabiegi ortopedyczne, znieczulenie przewodowe, lower extremity, orthopaedic procedures, conduction anaesthesia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Artykuł: Postępowanie w urazach czaszkowo-mózgowych w praktyce oddziału ratunkowego

Autor: P. GUŁA(1), D. LARYSZ(2), M. KOSZOWSKA(1), S. KWIATKOWSKI(3), M. KAŁUŻNA(4), J. PISAREK(4)

(1) Szpitalny Oddział Ratunkowy WSS Nr 5 w Sosnowcu

(2) Katedra i Klinika Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(3) Oddział Neurochirurgii USD w Krakowie

(4) Wydział Lekarski – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Slowa kluczowe: algorytm diagnostyczny, uraz czaszkowo-mózgowy, szpitalny oddział ratunkowy, diagnostic algorithm, craniocerebral trauma, hospital emergency department

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 574 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Artykuł: Epithelioid Sarcoma – diagnostyka rzadko spotykanych guzów tkanek miękkich

Autor: ZBIGNIEW CELEJ(1), TOMASZ ADAMCZYK(1), EWA KLUCZEWSKA(4,1) DARIUSZ LANGE(3)
EWA CHMIELIK(3), ALEKSANDRA KOCZY(2), WOJCIECH WAWRZYNEK(2,1)
(1) Pracownia Rezonansu Magnetycznego, NZOZ VOXEL, Medyczne Centra Diagnostyczne,

Szpital Specjalistyczny nr 1, Bytom

Kierownik: dr Zbigniew Celej

(2) Zakład Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii

Urazowej im. dra J. Daaba, Piekary Śląskie

Kierownik: dr n. med. Wojciech Wawrzynek

(3) Zakład Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach
Kierownik: doc. dr hab. n. med. Dariusz Lange

(4) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Zabrze

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

Slowa kluczowe: Epithelioid sarcoma, MR, diagnostyka obrazowa, Epithelioid sarcoma, MRI, diagnostic imaging

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 296 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Artykuł: Przydatność badania stężenia D-dimerów w surowicy krwi w diagnostyce zakrzepicy żylnej u chorych po alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych

Autor: MARCIN NOLEWAJKA, TADEUSZ SZ. GAŹDZIK

Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Ś. U. M. w Katowicach, WSS nr 5 w Sosnowcu,
Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sz. Gaździk

Slowa kluczowe: D-dimery, zakrzepica żylna, alloplastyka stawów, D-dimer, deep vein thrombosis, joints replacement

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 147 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Artykuł: Palenie papierosów jako czynnik wpływający na skład mineralny głowy kości udowej u osób z osteoporozą

Autor: ANDRZEJ JURKIEWICZ(1), DANUTA WIECHUŁA(2), KRZYSZTOF LOSKA(3)
(1) Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii, SUM, prof. Tadeusz Gaździk

(2) Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny SUM, prof. Jerzy Kwapuliński

(3) Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, prof. Michał Bodzek

Slowa kluczowe: głowa kości udowej, metale, palenie tytoniu, osteoporoza, femur capitulum, metals, tobacco smoking, osteoporosis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 544 KB