Search

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Chairman: Ass. Prof. Tomasz Bielecki MD PhD

is recommended by
Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

indexed in:
Ministry of Science and Higher Education 7 points
Index Copernicus 5,35 IC Value

1/2008

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: Multilinear computerised tomography in bone tumors with calcifications in soft tissues, based on two extreme cases

Author: JAN GŁOWACKI, EWA KLUCZEWSKA, SYLWIA TRZESZKOWSKA-ROTKEGEL, ZUZANNA
JACKOWSKA, WOJCIECH SRAGA

Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13/15

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

Keywords: wielorzędowa tomografia komputerowa, guzy kości, diagnostyka różnicowa, multilinear CT, bone tumor, differential diagnostics

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 232 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: Suitability of imaging techniques in the diagnostics of ostitis in children – own experiences

Author: EWA KLUCZEWSKA(1), ELŻBIETA KULETA-BOSAK(2), JOANNA MACHNIK-BRONCEL(2),
DOROTA SOJKA(3), WOJCIECH ROGALA(3), WOJCIECH MADZIARA(4)

(1) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki
SP Szpital Kliniczny nr 1 Zabrze ŚUM Katowice

(2) Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej
ŚUM Katowice, SP Szpital Kliniczny nr 6

(3) Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Katowice

(4) Klinika Chirurgii Dziecięcej SP Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM Katowice

Keywords: zapalenie kości, dzieci, badania obrazowe, RTG, TK, MR, ostitis, children, imaging techniques, X-ray, CT, MRI

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 231 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: Physiotherapy in patients with inhalation injury in burns

Author: J. KIMLA, J. GLIK, A. NOWAK-WRÓŻYNA, M. JAROSŁAWIECKA, M. NOWAK,
M. KAWECKI

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor: lek. med. Mariusz Nowak

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka

Keywords: oparzenie inhalacyjne, inhalacje, kinezyterapia oddechowa., inhalation injury in burn, inhalations, respiratory kinesitherapy

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 525 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: The role of cervical CT imaging in primary diagnosis of severely injured patients

Author: GUŁA PRZEMYSŁAW(1), KOSZOWSKA MAŁGORZATA(1), STECH WOJCIECH(2),
KWIATKOWSKI STANISŁAW(3), KOSTRZEWA DOROTA(1)
(1) Emergency Departament of The 5-th Regional Specialist Hospital in Sosnowiec

(2) Division of Radiology of the 5-th Regional Specialist Hospital in Sosnowiec

(3) Department of Neurosurgery, Children Univeristy Hospital in Krakow

Keywords: C-spine injuries. Cervical CT, Cervical plane radiographs, Multiply injuries, Trauma Team, C-spine injuries. Cervical CT, Cervical plane radiographs, Multiply injuries, Trauma Team

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 415 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: Respiratory insufficiency – a complication of a delayed osteosynthesis in multiple organ failure. Case study

Author: DANUTA GIEREK, JANUSZ FUCHS, DARIUSZ GAJNIAK, TOMASZ CYZOWSKI

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Medyczne

Kierownik: dr n. med. Danuta Gierek

Keywords: niewydolność oddechowa, uraz wielonarządowy, zator tłuszczowy, respiratory insufficiency, multiple organ injury, adipose embolism

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 114 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: Botulin toxin application in patients of Clinic of Orthopedics and Rehabilitation, Medical School of Lublin

Author: ZABOREK S., TURŻAŃSKA K., CZUCHAJ P., JABŁOŃSKI M.

I Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

Keywords: toksyna botulinowa, spastyczność, uszkodzenia CUN, botuline toxin, CNS lesions, spasticity

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 110 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: Massive pulmonary embolism despite the applied prophylactics – case studies from Clinic of Orthopedics and Rehabilitation, Medical School of Lublin

Author: TURŻAŃSKA K., PIASECKI J., JARECKI J., HAŁASA-MAJCHRZAK D., BUKOWIŃSKA A.,
CZEKAJSKA-CHEHAB* E., JABŁOŃSKI M.

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

* I Zakład Radiologii Lekarskiej, Katedra Radiologii, AM w Lublinie

Keywords: profilaktyka przeciwzakrzepowa, zatorowość płucna, protezoplastyka stawu biodrowego, uraz wielonarządowy, Anticoagulant prophylaxis, pulmonary embolism, hip replacement, polytrauma

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 96 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: The efficacy of intravenos preparations of bisphosphonate in therapy of periarticular ossifications based on experience in the Clinic of Orthopeadics and Rehabilitation, Medical School of Lublin

Author: TURŻAŃSKA K., CHIBOWSKI T., HAŁASA-MAJCHRZAK D., BUKOWIŃSKA A.,
CZEKAJSKA-CHEHAB* E., DZIDUSZKO A., JABŁOŃSKI M.

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

* I Zakład Radiologii Lekarskiej, Katedra Radiologii, AM w Lublinie

Keywords: skostnienia okołostawowe, dożylne bisfosfoniany, heterotopic ossification, intravenous bisphosphonates

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 93 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: The variability of kinematic parameters of the lower limb joints of subjects before and after total knee replacement

Author: KATARZYNA OGRODZKA(1), TADEUSZ NIEDŹWIEDZKI(1,2)

(1) Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

(2) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Collegium Medicum UJ, Kraków

Keywords: lokomocja, zmiany zwyrodnieniowe, trójwymiarowa analiza ruchu, artroplastyka, locomotion, gonarthrosis, three-dimensional motion analysis, arthroplasty

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 248 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: Three-dimensional movement pattern of the knee joints of subjects after arthroplasty

Author: KATARZYNA OGRODZKA(1), TADEUSZ NIEDŹWIEDZKI(1,2)

(1) Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

(2) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Collegium Medicum UJ, Kraków

Keywords: lokomocja, artroplastka, trójwymiarowa analiza ruchu, parametry czasowo-przestrzenne, locomotion, arthroplasty, three-dimensional motion analysis, spatio-temporal parameters

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 415 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Articles: Attempt on standardization of improvement precedures in shoulder gridle burns

Author: JOANNA KIMLA, MAREK KAWECKI, MAŁGORZATA JAROSŁAWIECKA, MARIUSZ NOWAK,
ANNA NOWAK-WRÓŻYNA

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor: lek. med. Mariusz Nowak

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka

Keywords: uraz oparzeniowy, rehabilitacja ruchowa, obręcz barkowa., burn injury, physical rehabilitation, shoulder gridle

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 308 KB