Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

1/2008

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: Wielorzędowa tomografia komputerowa w guzach kości ze zwapnieniami w częściach miękkich na podstawie dwóch skrajnych przypadków

Autor: JAN GŁOWACKI, EWA KLUCZEWSKA, SYLWIA TRZESZKOWSKA-ROTKEGEL, ZUZANNA
JACKOWSKA, WOJCIECH SRAGA

Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13/15

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

Slowa kluczowe: wielorzędowa tomografia komputerowa, guzy kości, diagnostyka różnicowa, multilinear CT, bone tumor, differential diagnostics

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 232 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: Ocena przydatności badań obrazowych w diagnostyce zapaleń kości u dzieci – doświadczenia własne

Autor: EWA KLUCZEWSKA(1), ELŻBIETA KULETA-BOSAK(2), JOANNA MACHNIK-BRONCEL(2),
DOROTA SOJKA(3), WOJCIECH ROGALA(3), WOJCIECH MADZIARA(4)

(1) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki
SP Szpital Kliniczny nr 1 Zabrze ŚUM Katowice

(2) Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej
ŚUM Katowice, SP Szpital Kliniczny nr 6

(3) Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Katowice

(4) Klinika Chirurgii Dziecięcej SP Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM Katowice

Slowa kluczowe: zapalenie kości, dzieci, badania obrazowe, RTG, TK, MR, ostitis, children, imaging techniques, X-ray, CT, MRI

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 231 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: Fizjoterapia oddechowa pacjentów z oparzeniami inhalacyjnymi

Autor: J. KIMLA, J. GLIK, A. NOWAK-WRÓŻYNA, M. JAROSŁAWIECKA, M. NOWAK,
M. KAWECKI

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor: lek. med. Mariusz Nowak

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka

Slowa kluczowe: oparzenie inhalacyjne, inhalacje, kinezyterapia oddechowa., inhalation injury in burn, inhalations, respiratory kinesitherapy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 525 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: The role of cervical CT imaging in primary diagnosis of severely injured patients

Autor: GUŁA PRZEMYSŁAW(1), KOSZOWSKA MAŁGORZATA(1), STECH WOJCIECH(2),
KWIATKOWSKI STANISŁAW(3), KOSTRZEWA DOROTA(1)
(1) Emergency Departament of The 5-th Regional Specialist Hospital in Sosnowiec

(2) Division of Radiology of the 5-th Regional Specialist Hospital in Sosnowiec

(3) Department of Neurosurgery, Children Univeristy Hospital in Krakow

Slowa kluczowe: C-spine injuries. Cervical CT, Cervical plane radiographs, Multiply injuries, Trauma Team, C-spine injuries. Cervical CT, Cervical plane radiographs, Multiply injuries, Trauma Team

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 415 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: Niewydolność oddechowa – powikłanie z przyczyn odroczenia stabilizacji złamań kości w przebiegu urazu wielonarządowego (opis przypadku)

Autor: DANUTA GIEREK, JANUSZ FUCHS, DARIUSZ GAJNIAK, TOMASZ CYZOWSKI

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Medyczne

Kierownik: dr n. med. Danuta Gierek

Slowa kluczowe: niewydolność oddechowa, uraz wielonarządowy, zator tłuszczowy, respiratory insufficiency, multiple organ injury, adipose embolism

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu pacjentów Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

Autor: ZABOREK S., TURŻAŃSKA K., CZUCHAJ P., JABŁOŃSKI M.

I Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

Slowa kluczowe: toksyna botulinowa, spastyczność, uszkodzenia CUN, botuline toxin, CNS lesions, spasticity

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 110 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: Masywna centralna zatorowość płucna pomimo stosowanej profilaktyki – opis przypadków na podstawie materiału Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

Autor: TURŻAŃSKA K., PIASECKI J., JARECKI J., HAŁASA-MAJCHRZAK D., BUKOWIŃSKA A.,
CZEKAJSKA-CHEHAB* E., JABŁOŃSKI M.

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

* I Zakład Radiologii Lekarskiej, Katedra Radiologii, AM w Lublinie

Slowa kluczowe: profilaktyka przeciwzakrzepowa, zatorowość płucna, protezoplastyka stawu biodrowego, uraz wielonarządowy, Anticoagulant prophylaxis, pulmonary embolism, hip replacement, polytrauma

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 96 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: Skuteczność dożylnych preparatów bisfosfonianów w leczeniu skostnień okołostawowych na podstawie doświadczeń Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

Autor: TURŻAŃSKA K., CHIBOWSKI T., HAŁASA-MAJCHRZAK D., BUKOWIŃSKA A.,
CZEKAJSKA-CHEHAB* E., DZIDUSZKO A., JABŁOŃSKI M.

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

* I Zakład Radiologii Lekarskiej, Katedra Radiologii, AM w Lublinie

Slowa kluczowe: skostnienia okołostawowe, dożylne bisfosfoniany, heterotopic ossification, intravenous bisphosphonates

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 93 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: Zmienność parametrów kinematycznych stawów kończyn dolnych u pacjentów przed i po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

Autor: KATARZYNA OGRODZKA(1), TADEUSZ NIEDŹWIEDZKI(1,2)

(1) Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

(2) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Collegium Medicum UJ, Kraków

Slowa kluczowe: lokomocja, zmiany zwyrodnieniowe, trójwymiarowa analiza ruchu, artroplastyka, locomotion, gonarthrosis, three-dimensional motion analysis, arthroplasty

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 248 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: Przestrzenny wzorzec ruchu kolana u osób po zabiegu artroplastyki stawu

Autor: KATARZYNA OGRODZKA(1), TADEUSZ NIEDŹWIEDZKI(1,2)

(1) Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

(2) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Collegium Medicum UJ, Kraków

Slowa kluczowe: lokomocja, artroplastka, trójwymiarowa analiza ruchu, parametry czasowo-przestrzenne, locomotion, arthroplasty, three-dimensional motion analysis, spatio-temporal parameters

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 415 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Artykuł: Próba standaryzacji postępowania usprawniającego w oparzeniach obreczy barkowej

Autor: JOANNA KIMLA, MAREK KAWECKI, MAŁGORZATA JAROSŁAWIECKA, MARIUSZ NOWAK,
ANNA NOWAK-WRÓŻYNA

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Dyrektor: lek. med. Mariusz Nowak

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka

Slowa kluczowe: uraz oparzeniowy, rehabilitacja ruchowa, obręcz barkowa., burn injury, physical rehabilitation, shoulder gridle

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 308 KB