Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

4/2007

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Artykuł: Garamycin Schwamm-Schering Plough in Local Treatment of Burns and Infected Wounds

Autor: KAWECKI M., SZYMAŃSKA B., GLIK J., NOWAK M., SAKIEL S.

The Burns Healing Department of the Burns Healing Center, Siemianowice Śląskie

The Chief of The Burns Department of the Center, Marek Kawecki MD.

Slowa kluczowe: burns, wound infrction, local treatment, burns, wound infrction, local treatment

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 303 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Artykuł: Multi-Resistant Acinetobacter Baumannii related Septicemia Treatment in Burn Patients using Ampicillin-Sulbactam

Autor: JUSTYNA GLIK (1), MAREK KAWECKI (1), MARIUSZ NOWAK (1), EWA TOMANEK (2),
ANNEKE ANDRIESSEN (3)

(1) Ward for Burn Care of the Centre for Burn Treatment in Siemianowice Śląskie

Chief Physician: Marek Kawecki, MD, PhD. Director: Mariusz Nowak, MD

(2) NZOZ Laboratorium Mikrobiologiczne w Sieminowicach,
kierownik: Ewa Tomanek

(3) Andriessen Consultants and TVU – CRICP, London, UK

Slowa kluczowe: Bacteremia, Burns, Acinetobacter baumannii, Ampicillin-Sulbactam, Bacteremia, Burns, Acinetobacter baumannii, Ampicillin-Sulbactam

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1216 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Artykuł: Isokinetic evaluation of hamstring to quadriceps ratio of contrlateral leg in case of unilateral anterior cruciate ligament rupture

Autor: JAROSŁAW FABIŚ

Department of Arthroscopy, Minimally Invasive Surgery
And Sport Traumatology, UM w Łodzi

Head: prof. UM dr hab. n. med. Jarosław Fabiś

Slowa kluczowe: hamstring to quadriceps ratio, isokinetics, acl, hamstring to quadriceps ratio, isokinetics, acl

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Artykuł: Pourazowy krwiak kanału kręgowego – opis przypadku

Autor: PRZEMYSŁAW GUŁA*, STANISŁAW KWIATKOWSKI**, PRZEMYSŁAW GRZEGORZEWSKI**,
ANDRZEJ KRYSTYNOWICZ**, MARIUSZ TARASIUK*

* Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Krakowie

** Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Slowa kluczowe: Pourazowy krwiak, Posttraumatic subdural haematoma

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 153 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Artykuł: Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego a zaburzenia biomechaniki stawu. Opis przypadku

Autor: WALDEMAR WOŹNIAK(1), JACEK MARKUSZEWSKI(1), DOMINIK ŁAWNICZAK(2),
MAŁGORZATA WIERUSZ-KOZŁOWSKA(1)

(1)Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu

(2) Pracownia Biomechaniki Ruchu przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Slowa kluczowe: Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego, badanie pedobarograficzne, analiza chodu, Mobility, Joint replacement

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Artykuł: Analiza porównawcza odległych wyników usprawniania chorych po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego

Autor: EDWARD BŁASZCZAK, ANDRZEJ FRANEK, JAKUB TARADAJ, JERZY KLIMCZAK*

Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

* Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

Slowa kluczowe: endoprotezoplastyka, rehabilitacja, endoprosthesis plasty, rehabiltation

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Artykuł: Wczesna, masywna, potencjalnie śmiertelna zatorowość płucna po protezoplastyce stawu biodrowego – opis przypadku

Autor: JAROSŁAW PIASECKI, MIROSŁAW JABŁOŃSKI, KAROLINA TURŻAŃSKA*,
ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Akademia Medyczna w Lublinie

Kierownik: Dr hab. n. med. prof. AM Mirosław Jabłoński

* I Zakład Radiologii Lekarskiej, Katedra Radiologii, Akademia Medyczna w Lublinie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

Slowa kluczowe: zator płucny, zator tętniczy, endoprotezoplastyka biodra, skrzeplina, embolektomia, pulmonary embolism

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Artykuł: Skostnienia pozaszkieletowe – stary problem w nowym świetle

Autor: TOMASZ CHIBOWSKI, IWONA SYROKA*, ANDRZEJ DZIDUSZKO, MARCIN PENCUŁA,
SŁAWOMIR ZABOREK, MIROSŁAW JABŁOŃSKI

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

Kierownik: dr hab. n. med. prof. AM Mirosław Jabłoński

*Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej AM w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Korobowicz

Slowa kluczowe: skostnienia, skostnienia okołostawowe, metaplazja, ćwiczenia bierne, heterotopic periarticular ossification, passive motion exercise, rehabilitation

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 346 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Artykuł: Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego zmodyfikowaną metodą Puddu – doniesienie wstępne

Autor: MIROSŁAW JABŁOŃSKI, JAROMIR JARECKI, MIECZYSŁAW GORZELAK

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie

Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński

Slowa kluczowe: więzadło krzyżowe przednie, metoda Puddu, Anterior cruciate ligament, Puddu method

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 389 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Artykuł: Method of cooperation between orthopedists and engineers during designing surgical tools for hip surgery

Autor: TEODOR WINKLER (1), TADEUSZ SZYMON GAŹDZIK (2), JAROSŁAW TOKARCZYK (3),
JERZY JAWORSKI (4)

(1) CMG KOMAG, Gliwice, Poland


(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej AM, Katowice, Poland


(3) CMG KOMAG, Gliwice, Poland


(4) Centrum Rehabilitacji Medycznej w Krakowie, Poland

Slowa kluczowe: surgical instruments, anthropotechnical model, ergonomics analysis, FEM analysis, Rapid Prototyping, surgical instruments, anthropotechnical model, ergonomics analysis, FEM analysis, Rapid Prototyping

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 641 KB