Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

3/2007

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Symptomatologia guzów kości u dzieci

Autor: EWA KLUCZEWSKA(1), ELŻBIETA KULETA-BOSAK(2,3), WOJCIECH MADZIARA(4),
JOANNA MACHNIK-BRONCEL(2,3)

(1) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

(2) Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej, SUM
w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16

Kierownik: dr n. med. Elżbieta Kuleta-Bosak; e.kuleta-bosak@wp.pl

(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki,
40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Kierownik: dr n. med. Elżbieta Kuleta-Bosak

(4) Klinika Chirurgii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki,
40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

Slowa kluczowe: guz łagodny kości, guz złośliwy kości, objawy kliniczne, dzieci, benign bone tumor, malignant bone tumor, clinical symptoms, children

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 178 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Specyfika postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w guzach kości u dzieci

Autor: ELŻBIETA KULETA-BOSAK(1,3), EWA KLUCZEWSKA(2), WOJCIECH MADZIARA(4),
JOANNA MACHNIK-BRONCEL(1,3)

(1) Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej, SUM
w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16

Kierownik: dr n. med. Elżbieta Kuleta-Bosak; e.kuleta-bosak@wp.pl
(2) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki,
40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Kierownik: dr n. med. Elżbieta Kuleta-Bosak

(4) Klinika Chirurgii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki,
40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

Slowa kluczowe: guz łagodny kości, guz złośliwy kości, badanie TK, MR, leczenie, mild bone tumor, malignant bone tumor, TK test, MR, treatment

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 162 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Hospital Preparedness for Mass Casualty Incidents – the Role of the Trauma Team

Autor: BENIN-GOREN O.(1), HALPERN P.(2), GUŁA P.(3)

(1) Director – Center for Ressuscitation and Emergency
Medicine Education, Tel Aviv Sourasky Medical Center, The Tel Aviv Sourasky
Medical Center, 6 Weizmann Street, Tel Aviv 64239, Israel

(2) Chair of Emergency Department, Tel Aviv Medical Center, The Tel Aviv Sourasky
Medical Center, 6 Weizmann Street, Tel Aviv 64239, Israel

(3) The Provincial Hospital No. 5 of St. Barbara in Sosnowiec
Plac Medyków 1, 42-200 Sosnowiec, Poland

Slowa kluczowe: Mass Casualty Incidents (MCI), Emergency Medical Services (EMS), Emergency Department, Trauma Team, Triage, Advanced Trauma Life Support (ATLS), Acute Stress Reaction (ASR), Mass Casualty Incidents (MCI), Emergency Medical Services (EMS), Emergency Department, Trauma Team, Triage, Advanced Trauma Life Support (ATLS), Acute Stress Reaction (ASR)

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 170 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Intaraosseus route of infusions in adult patients. An alternative for a difficult intravenous access

Autor: PRZEMYSŁAW GUŁA, SYLWERIUSZ KOSIŃSKI,
STANISŁAW KRZEPTOWSKI-SABAŁA EMT-P Tatra Mountain Rescue Service (TOPR)

KRZYSZTOF NOWAK EMT-P, MAREK MAŚLANKA RN-Helicopter Emergency Medical Service
in Krakow

Slowa kluczowe: Intraosseus acces (IO), Intravenous access (IV), Bone Injection Gun (B.I.G), Emergency Medical Services (EMS), Intraosseus acces (IO), Intravenous access (IV), Bone Injection Gun (B.I.G), Emergency Medical Services (EMS)

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 110 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Osteotomia chevron w leczeniu koślawości palucha ocena 14 zabiegów

Autor: ŁUKASZ PACZESNY(1), JACEK KRUCZYŃSKI(2), RYSZARD ADAMSKI(1)
(1) Oddział Urazowo-Ortopedyczny dla Dorosłych i Dzieci Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego w Toruniu

Ordynator: Ryszard Adamski

(2) Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik: Prof. UMK dr hab. med. Jacek Kruczyński

Slowa kluczowe: paluch koślawy, osteotomia chevron, hallux valgus, chevron osteotomy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 399 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Factors Influencing Late Functional Outcome After Lower Extremity Vascular Injury

Autor: WŁODZIMIERZ DEJA, JERZY LASEK, WOJCIECH MARKS, ALEKSANDRA KAWECKA,
MAREK BIALKO, AGNIESZKA JACKIEWICZ

From the Department of Trauma Surgery, Medical University of Gdańsk, Poland

Head: dr hab. med. Jerzy Lasek, prof. nadzw. AMG

Slowa kluczowe: lower extremity trauma, vascular injuries, late functional outcome, lower extremity trauma, vascular injuries, late functional outcome

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 157 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Application of bioreasorbable implants (OBI TruFit) in case of osteochondral defect of the knee – preliminary report

Autor: JAROSŁAW FABIŚ

I Katedry Ortopedii i Rehabilitacji UM w Łodzi
Oddział Kliniczny Artroskopii Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatoligii Sportowej,

Szpital Kliniczny nr 3 im WAM Łódź ul. Żeromskiego 113

Kierownik Oddziału: Prof. UM dr hab. n. med. Jarosław Fabiś

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Ocena wybranych parametrów stabilograficznych u pacjentów po alloplastyce totalnej stawu biodrowego

Autor: GRZEGORZ SKIBA(1,2), MAREK CZERNER(2), KARINA SŁONKA(1), MAGDALENA KRÓLIŃSKA(2),
MAREK KILIAŃSKI(3), MARCIN KRAJCZY(4)
(1) Ośrodek: Instytut Fizjoterapii WWFiF Politechniki Opolskiej

Kierownik: dr hab. Jan Szczegielniak prof. PO

(2) Ośrodek: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

Kierownik : mgr inż. Wojciech Machelski

(3) Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

(4)Ośrodek: Szpital Miejski w Nysie

Kierownik: lek med. Norbert Krajczy

Slowa kluczowe: totalna alloplastyka stawu biodrowego, total hip replacement

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Problemy adaptacyjne osób z paraplegią do nowych warunków życia

Autor: KREWKO MAŁGORZATA(1), NIEDŹWIEDZKI TADEUSZ(1,2)
(1) Zakład Rehabilitacji w Traumatologii Katedry Rehabilitacji Klinicznej AWF
w Krakowie

(2) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Instytutu Fizjoterapii NOZ,
Collegium Medicum UJ

Kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Slowa kluczowe: paraplegia; rehabilitacja; jakość życia; adaptacja., paraplegia; rehabilitation; quality of life; adaptation.

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1218 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Isocinetic evaluation of quadriceps peak torque after its contusion

Autor: JAROSŁAW FABIŚ

Oddział Kliniczny Artroskopii Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej
UM w Łodzi

Kierownik: prof. UM dr hab. n. med. Jarosław Fabiś

Slowa kluczowe: Abstract
The aim of this paper was to evaluate quadriceps peak torque after 6 months from the muscle contusion. The clinical material consists of 4 male cases
, age range from 19 to 47 who sustained a quadriceps contusion of dominant leg. An isokinetic evaluation of quadriceps peak torque showed significant decrease in comparison to opposite healthy leg by average 19, 5% in spite of full range of motion recovery. Heterotopic bone formation was disclosed on x-rays in two cases. This study indicate the need of additional objective isokinetic evaluation of quadriceps muscle after its contusion., Abstract
The aim of this paper was to evaluate quadriceps peak torque after 6 months from the muscle contusion. The clinical material consists of 4 male cases
, age range from 19 to 47 who sustained a quadriceps contusion of dominant leg. An isokinetic evaluation of quadriceps peak torque showed significant decrease in comparison to opposite healthy leg by average 19, 5% in spite of full range of motion recovery. Heterotopic bone formation was disclosed on x-rays in two cases. This study indicate the need of additional objective isokinetic evaluation of quadriceps muscle after its contusion.

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 86 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Artykuł: Filozofia AO/ASIF i jej wpływ na ewolucję poglądów na leczenia złamań na świecie i w Polsce

Autor: TADEUSZ NIEDŹWIEDZKI

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Instytutu Fizjoterapii NOZ,
Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Slowa kluczowe: Od redakcji, Editorial

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 191 KB