Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

2/2016

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2016

Artykuł: Izokinetyczna ocena parametrów biomechanicznych kompleksu barkowego u piłkarzy ręcznych.

Autor: Marcin Kwiatkowski, Dorota Szydłak, Tadeusz Gaździk, Anna Famuła, Weronika Gallert-Kopyto, Jacek Sołtys, Ryszard Plinta, Zbigniew Sprada

Slowa kluczowe: obręcz barkowa, badanie izokinetyczne, piłka ręczna, shoulder girdle, isokinetic measurements, handball players

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 69 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 74 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2016

Artykuł: The application of bone marrow aspirate concentrate (BMAC) enrich in stem cells, growth factors and other active substances for the scaphoid delayed union treatment

Autor: Bielecki Tomasz, Cieślik-Bielecka Agata, Latalski Michał, Reichert Paweł, Pierchała Marcin

Slowa kluczowe: healing, tissue engineering, biomaterials, fracture

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2016

Artykuł: The management of medical rescue teams in the case of patients with multiple or multi-organ injuries

Autor: Agata Cieślik-Bielecka, Magdalena Trzepizur, Iwona Łobejko, Jakub Mróz, Tomasz Bielecki

Slowa kluczowe: trauma center, multiple, injury

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 52 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2016

Artykuł: Analiza składu komórkowego osocza leukocytarno- -płytkowego ze szczególnym uwzględnieniem komórek macierzystych i linii hematopoetycznej – wstępne wyniki

Autor: Tadeusz Bold, Tomasz Bielecki, Wojciech Wziątek, Agata Cieslik-Bielecka

Slowa kluczowe: osocze bogato płytkowe, czynniki wzrostu, gojenie, zakażenia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB