Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

1/2016

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2016

Artykuł: A quantitative analysis of injuries in American football players with a special focus on the most often injured parts of the body

Autor: Tomasz Bielecki, Magdalena Trzepizur, Marcin Pierchała, Mahdi al Jeabory, Robert Szostak

Slowa kluczowe: American football, injuries

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 123 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2016

Artykuł: Wpływ tlenu hiperbarycznego na gojenie się ran oparzeniowych zaopatrzonych przeszczepami ze skóry allogenicznej

Autor: M. Misiuga, J. Glik, M. Kawecki, I. Dziurzyńska, M. Ples, W. Łabuś, M. Nowak

Slowa kluczowe: rana oparzeniowa, przeszczep skóry allogenicznej, tlenowa terapia hiperbaryczna, burn wound, allogeneic skin graft, hyperbaric oxygen therapy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 396 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 401 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2016

Artykuł: Rany przewlekłe i ich leczenie. Substytuty skóry i przeszczepy allogeniczne

Autor: M. Ples, J. Glik, M. Misiuga, J. Skotnicka, M. Kawecki, M. Nowak

Slowa kluczowe: rany przewlekłe, klasyfikacja, leczenie, substytuty skóry, przeszczepianiechronic wounds, classification, treatment, skin substitutes, transplantation

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 211 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 215 KB