Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

2/2007

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Postępowanie po nieudanej osteotomii podkolanowej

Autor: JACEK KOWALCZEWSKI, DARIUSZ MARCZAK

SP Szpital Kliniczny CMKP im. prof. A. Grucy Klinika Ortopedii

Kierownik Kliniki: prof. Kazimierz Rąpała

Slowa kluczowe: osteotomia podkolanowa, endoprotezoplastyka stawu kolanowego, failed tibial osteotomy, total knee arthroplasty

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Percutaneous injection of autologous platelet-rich gel in a patient with an infected nonunion of the tibia. A case report and review of the literature

Autor: Tomasz Bielecki MD, PhD, Prof. Tadeusz S. Gazdzik MD, PhD

Department and Clinic of Orthopedics, Medical University of Silesia,
Sosnowiec, Poland

Slowa kluczowe: Platelet-rich gel, Growth factors, Nonunion, Infected fracture, Platelet-rich gel, Growth factors, Nonunion, Infected fracture

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Obrazowanie nowotworów części twarzowej czaszki

Autor: ADWENT MAREK*, CIEŚLIK MAGDALENA**, KLUCZEWSKA EWA***, CIEŚLIK TADEUSZ*

* I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM Zabrze

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Cieślik

** Katedra i Zakład Materiałoznastwa ŚAM Bytom

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Rajmund Orlicki

*** Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚAM Zabrze

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

Slowa kluczowe: guzy części twarzowej czaszki, diagnostyka obrazowa, RTG, TK, MR, tumours of facial skeleton, imaging diagnostics, RTG, CT, MR

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Diagnostyka rentgenowska w złamaniach kości części twarzowej czaszki

Autor: KLUCZEWSKA EWA*, ADWENT MAREK **, CIEŚLIK MAGDALENA ***, CIEŚLIK TADEUSZ**

* Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚAM Zabrze

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

** Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM Zabrze

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Cieślik

*** Katedra i Zakład Materiałoznastwa ŚAM Bytom

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Rajmund Orlicki

Slowa kluczowe: złamanie kości czaszki twarzowej, zdjęcie pantomograficzne, obrazowanie, RTG, CT, MR, fractures of facial skeleton, pantomographic images, imaging diagnostics, RTG, CT, MR

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Rescue proceedings in bodily injuries – how to train?

Autor: SEBASTIAN TOMASZ OCHENDUSZKA, PRZEMYSŁAW GUŁA, CZAROSŁAW KIJONKA

The Provincial Hospital No. 5 of St. Barbara in Sosnowiec, Poland
Emergency Departament – Trauma Center

Head: Czarosław Kijonka MD

Slowa kluczowe: Advanced Trauma Life Support(ATLS), Prehospital Trauma Life Support(PHTLS), Trauma System, Trauma Training, Advanced Trauma Life Support(ATLS), Prehospital Trauma Life Support(PHTLS), Trauma System, Trauma Training

IC™ Value: 5.63

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Traumatologia: tylko dla Judymów?

Autor: LESZEK BRONGEL, JACEK LORKOWSKI

Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii
Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Department of Emergency Medicine and Multiple Injuries, 2-nd Chair of General
Surgery Jagiellonian University College of Medicine in Cracow

Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Danuta Karcz

Kierownik Kliniki: dr hab. med. Leszek Brongel

Slowa kluczowe: chirurgia urazowa, leczenie złamań, centra urazowe, ofiary wypadków, trauma surgery, fractures treatment, trauma centers, trauma victims

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Zastosowanie hodowli autologicznych chondrocytów osadzonych w kleju fibrynowym w leczeniu ubytków chrzęstnych stawu kolanowego – doniesienie wstępne

Autor: J. DEC, T. SZ. GAŹDZIK, H. BURSIG*, A. WYSOCKA*, S. DYLĄG*, M. JĘDRYSIK**,
H. NOGA**, P. SZYMIK

Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5
w Sosnowcu im. św. Barbary, Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sz. Gaździk

* Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice

Dyrektor Naczelny: Mgr Stanisław Dyląg

** Klinika Chirurgii Endoskopowej, ul. Bankowa 2, 44-240 Żory

Lekarz Naczelny: Lek. med. Marek Jędrysik

Slowa kluczowe: ubytek chrząstki, hodowla autologicznych chodrodytów, zawiesina chondrocytów w kleju fibrynowym, cartilage defect, autologus chondrocyte culture, chondrocyte suspension in fibrin glue

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 216 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Problem upadków u chorych z osteoporozą

Autor: ANDRZEJ PIELA (1), WOJCIECH PLUSKIEWICZ (2) ,BARBARA CZERNICKI(3) ,RENATA BARAN (4)

(1) Comprehensive Cancer Centre Maria Skłodowska-Curie Memorial Institute Branch
Gliwice;
Director: Prof. Bogusław Maciejewski, M.D., Ph.D.
Oncology Surgery Clinic;
Deputy Head: Stanisław Półtorak, M.D.

(2) Dept. & Clinic of Internal Diseases Diabetology and Nephrology

(3) General Practice, Munich, Germany

(4) Adomed, Świętochłowice

Slowa kluczowe: osteoporoza, upadki, złamania, osteoporosis, falls, fractures

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Osteoporoza posterydowa – epidemiologia, patofizjologia, zapobieganie i postępowanie terapeutyczne

Autor: JERZY MIROSŁAW JAWORSKI

Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. med Tadeusz Szymon Gaździk

Slowa kluczowe: osteoporoza posterydowa – epidemiologia, patofizjologia, zapobieganie, postępowanie terapeutyczne, post-steroid osteoporosis, epidemiology, prevention, treatment

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 108 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Wskazania do przeprowadzenia badania densytometrycznego w diagnostyce osteoporozy

Autor: TOMASZ GAJDA

Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej

Kierownik: Prof. dr hab. n med. Tadeusz S. Gaździk

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. „św. Barbary”
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

Slowa kluczowe: osteoporoza, DXA, wskazania, diagnostyka, Osteoporosis, DXA, indications, diagnostics

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Artykuł: Propozycja algorytmu postępowania diagnostycznego i leczniczego po wystąpieniu złamania osteoporotycznego

Autor: MAREK KALETA

Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. med Tadeusz Szymon Gaździk

Slowa kluczowe: osteoporoza, złamanie osteoporotyczne, ryzyko złamania, algorytm, densytometria, osteoporosis, osteoporotic fracture, fracture risk, algorithm, densitometry

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 451 KB