Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research ISSN 1897-2276 e-ISSN 2449-9145

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


indeksowany w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,35 IC Value

1/2014

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2014

Artykuł: COMBAT ORTHOPEDIC TRAUMA

Autor: Przemysław Guła, Tomasz Wiśniewski, Kimberly Broughton, Robert Brzozowski

Slowa kluczowe: Combat injury. GSW, Blast Injuries, Damage Control

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 202 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2014

Artykuł: Wytrzymałość posturalna u osób realizujących różne formy treningu fitness

Autor: Małgorzata Jachacz-Łopata, Daniela Milka, Tadeusz Szymon Gaździk

Slowa kluczowe: aktywność fizyczna, wytrzymałość posturalna, stabilizacja, trening fitness, stress incontinence in women, risk factors

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 397 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2014

Artykuł: Artrodeza stawu skokowo-piszczelowego śrubami kompresyjnymi

Autor: Niedźwiedzki Łukasz, Niedźwiedzki Tadeusz, Tytuła Tomasz

Slowa kluczowe: artrodeza, staw skokowo-piszczelowy, śruby kompresyjne, arthrodesis, ankle joint, compression screws

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 188 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2014

Artykuł: Odległa ocena leczenia martwicy głowy kości udowej przy pomocy oczyszczenia strefy martwicy przez szyjkę kości udowej i uzupełnieniem łożyska kostnego przeszczepami autogennymi.

Autor: Jacek Gągała, Tomasz Mazurkiewicz, Edward Warda

Slowa kluczowe: martwica, głowa kości udowej, przeszczepy kostne, stress incontinence in women, risk factors

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 143 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2014

Artykuł: Ocena powtarzalności pomiarów parametrów biomechanicznych kończyny dolnej z zastosowaniem nawigowanego USG i rentgenometrii.

Autor: Szymon Ł. Dragan, Mirosław Kulej, Ewelina Świątek- Najwer, Wiktor Urbański, Jacek Martykiewicz, Szymon F. Dragan

Slowa kluczowe: diagnostics, ultrasonography, lower limb deformation, measurement

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 289 KB

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2014

Artykuł: EFFECT OF HUMERUS FRACTURES ON BLOOD FLOW VELOCITY IN THE UPPER LIMB AND BRAIN

Autor: Vladimir A. Shchurov, Fedor A. Matsukatov, Eugene O. Darvin

Slowa kluczowe: blood flow of the brain, fractured shoulder, transosseous osteosynthesis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 244 KB